Her presenterer vi et utvalg av artikler og forskningsrapporter om trening som medisin:

Flemmen, Grete. (forskningsprosjekt 2019 - 2025) Hvordan går det med pasientene? Implementering av strukturert fysisk trening for ruspasienter: Implikasjoner for behandlingsutfall, livsmestring, psykisk- og fysisk helse. 

Flemmen, Grete (2016). Effekten av fysisk trening som medisin for personer med rusavhengighet i behandling - Grete Flemmen (2016) 

Vil dokumentere psykisk langtidseffekt av trening. Henrik Loe (2019) - artikkel fra KoRus-Midt. 

Brobakken, Mathias F; Nygård, Mona; Guzey, Ismail Cuneyt; Morken, Gunnar; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Heggelund, Jørn; Wang, Eivind; Vedul-Kjelsås, Einar. (2019) Aerobic interval training in standard treatment of out-patients with schizophrenia - a randomized controlled trial. Acta Psychiatrica Scandinavica. vol. 140 (6).

Brobakken, Mathias F; Nygård, Mona; Taylor, Joshua L.; Guzey, Ismail Cuneyt; Morken, Gunnar; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Heggelund, Jørn; Vedul-Kjelsås, Einar; Wang, Eivind. (2019) A comprehensive cardiovascular disease risk profile in patients with schizophrenia. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. vol. 29 (4).

Nygård, Mona; Brobakken, Mathias F; Guzey, Ismail Cuneyt; Morken, Gunnar; Vedul-Kjelsås, Einar; Wang, Eivind; Heggelund, Jørn. (2017) Strength Training In Patients With Schizophrenia: Effects On Muscle Force Generating Capacity. Medicine & Science in Sports & Exercise. vol. 49.

Obligatorisk trening i rusbehandling - artikkel fra Rus&Samfunn (2018).

Vil ha trening inn i rusbehandlingen - artikkel fra Rop.no (2016).

Andre artikler om trening og aktivitet i behandling:

Stort gap i levealder. Artikkel og video (rop.no 2018) om professor og psykiater Anne Høye fra Universitetet i Tromsø. 

Trening er rusbehandling. (OUS 2018) Artikkel om treningsterapeut i TSB, Thomas Dahl Orø.

– Hadde fysisk aktivitet vært en pille, ville alle tatt den. Artikkel på forskning.no (2018) om hjerneforsker, fastlege og førstelektor ved Høyskolen Kristiania, Ole Petter Hjelle.