Ved innleggelse ved OUS kartlegges antall dager per uke pasienten vanligvis er i en type fysisk aktivitet som gjør at pasienten blir varm og andpusten, og forhold som påvirker mulighetene for å være fysisk aktiv (funksjonsevne, praktiske og sosiale forhold).

I tillegg kartlegger sykehuset pasientens erfaring, ønsker, interesser og motivasjon for fysisk aktivitet. Svarene gir OUS mulighet for å tilby et individuelt tilpasset aktivitetstilbud. Prosedyren er ikke basert på forskningsresultater, men bygger på relevant litteratur, pasient- og ansatterfaringer.

Les hele prosedyren ved å klikke her