Se presentasjonene fra Rusfeltets fagkonferanse

Publisert i Fagrådet

Se presentasjonene fra Rusfeltets fagkonferanse

Nær 400 personer deltok på Rusfeltets fagkonferanse 2019. Her kan du se nærmere på noen av presentasjonene ved å klikke på tittelen til hvert enkelt innlegg.

Bildet: er fra presentasjonen til statssekretær Maria Jahrman Bjerke. Hun forsvarte Opptrappingsplanens skuffende tall i Statsbudsjettet 2020. Regjeringen mener at Opptrappingsplanen er “overoppfylt” – vi mener at Opptrappingsplanen ender i et mageplask!

Onsdag 9. oktober

Velkommen til Nasjonal Rusfagkonferanse 2019
Jan Gunnar Skoftedalen, leder Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Likeverdige tjenester i framtidens rusfelt?
Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær

Helsevesenets funksjon og utvikling
Werner Christie, tidligere helseminister, førstelektor – Institutt for strategi og entreprenørskap BI

Rusfeltet er i konstant endring. Hva betyr det for klinisk praksis?
Egon Hagen, psykolog og forsker, KORFOR, Helse Stavanger

Våre rusavhengige foreldre blir eldre og vi som pårørende blir eldre – hva fører det med seg?
Marius Sjømæling, generalsekretær i Barn av rusmisbrukere

Barn og unge i risiko – hva betyr det for framtidens rusbehandling?
Charlotte Lunde, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Innovasjon i ungdommers historiefortelling
Nina Fjelnset, daglig leder Ablemagic og Marita Ugseth, fagkoordinator barnevern Fylkesmannen i Trøndelag

Parallelle miniseminar

a) Lederseminar
b) Hvor blir det av pasientens familie? Grep for å involvere familien i avhengighetsbehandling
Familieterapeut Merete Stranheim og psykologspesialist Randi Skjerve
Blå Kors Poliklinikk Oslo

c) Kriminalitet som livsstil – krimprogram for rusavhengige
Cathrine Christiansen, avdelingsleder og leder av krim-teamet, Fossumkollektivet

d) Langvarig behandling i LAR
LAR-pasient sammen med Nina Bureid, seksjonsleder, Anne Jean Grefsgård, teamleder Oslo kommunale ruspoliklinikk og Anne Bukten, forsker UiO

FESTMIDDAG – med utdeling av Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid

Torsdag 10. oktober

Avhengig! En solskinnshistorie fra svarte helvete
Michael Andreassen og Per Henrik Stenstrøm

Slik kunne dette vært løst – AKANs forebyggingsmodell for arbeidslivet
Camilla Lynne Bakkeng, fagleder AKAN

Mottar folk med rusproblemer likeverdige helsetjenester?  
Tommy Sjåfjell, prosjektleder A-larm

Korttidsterapi – hjelp til å håndtere alkoholproblematikk før det har gått for langt
Helene H. Hjelbak, psykologspesialist og Ailin Strømsholm, klinikksjef Blå Kors Poliklinikk Oslo

Rask rushjelp
Susanne Dagestad, ruskonsulent Sandnes kommune

Hva er god bolig?
Solvår Wågø, forsker SINTEF

LAR retningslinjene er under revisjon. Klare for framtidens rusfelt?
Christian Ohldieck, seniorrådgiver Helsedirektorat

Langtidsvirkende LAR medikament – framtidens LAR behandling?
Lars Tanum, psykiater Akershus universitetssykehus

Hvorfor det?
Trond-Viggo Torgersen og Kristopher Schau

Oslo 16. oktober 2019

Tilbake til forsiden

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern og cookies