Samme problem – ulike løsninger!

Publisert i Blogg

Samme problem – ulike løsninger!

Mitt daglige arbeid er som Virksomhetsleder ved Kirkens Bymisjons 24SJU i Oslo. Tiltaket 24SJU skal «bidra til bedre helse og økt sosial inkludering for de mest utsatte rusavhengige som oppholder seg i Oslo sentrum» som det het i oppdragsbrevet vi fikk fra Helse – og omsorgsdepartementet i 2009. De som ringer på vår dør i Tollbugata 3 er mennesker med en alvorlig rusavhengighet, som gjennom år har gitt dem alvorlige somatiske og psykiske plager og lidelser. Men det er også slik for mange at deres somatiske og psykiske plager begynte før rusavhengigheten – for dem er bruken av medikamenter det riktigste valget de kunne ta for å holde ut de sterke smertene, som mishandling og overgrep gjennom oppvekst og barndom, har påført dem.

Samtidig – og selvfølgelig – er alle enkeltindivider også unike. Hva de har med seg i ryggsekken kan kanskje være sammenlignbart, men hvor tung sekken er å bære for den enkelte, og hva de trenger av hjelp for at byrden skal kunne tåles, er høyst forskjellig og individuelt.

Det er derfor forstemmende at rusfeltet til tider er så forbanna glad i «sannheten om hva som hjelper». Både brukerorganisasjoner, ansatte på ulike nivåer og forskere er til tider veldig glad i å fortelle hva som må gjøres for rusavhengige. Den siste store diskursen handler nå om det er riktig å bruke medikamenter eller ei i rusbehandlingen. Opptrappingsplanen synes for meg å være sterkt preget av lobbyister som er imot medikamenter i behandlingen. For å si først, høyt og tydelig; jeg er også for at vi tilbyr medikamentfri behandling, men jeg er sterkt imot at de som velger behandling med medikamenter – fremstilles som litt «annenrangs». De aller, aller fleste i kontakt med rusfeltet vil støtte at det er et mangfold av tilbud vi trenger – og at den enkelte må ha mulighet til å påvirke sterkt hva han eller hun tror på som riktig hjelp.

På 24SJU bruker vi «medisin som metode». Vi møter mennesker som enten ikke har tenkt over muligheten for å søke LAR eller som har prøvd denne muligheten, men ikke lykkes. Årsaken er at LAR-medikamentene som tilbys ikke hjelper eller de har ikke klart å oppfylle kriteriene for å stå i LAR-behandling. For mange fortsetter derfor en ørkesløs og livstruende tilværelse på gata hvor de kjøper det de trenger eller det som er tilgjengelig på det illegale markedet. Ofte er det usikkert hva som egentlig er virkestoffet i det medikamentet de kjøper.

Ofte brukes begrepet «uforsvarlig» når enkelte nektes LAR-behandling fordi de i tillegg til subutex/metadon bruker ulike benzodiazepiner. Vi (24SJU) mener begrepet uforsvarlig heller burde brukes mot LAR-systemet når kartlegging av sykdomsbildet ikke er grundig nok og enkelte overlates til kjøp av illegale medikamenter på gata.

Vi bruker medikamenter – i samarbeid med fastleger og ofte også spesialisthelsetjenesten – for å få folk ut av kaos og dermed bli tilgjengelige for høyst tiltrengte somatiske undersøkelser og kognitive/psykiske utredninger. Vi oppdager ofte alvorlig somatiske sykdommer, noen har kommet så langt at behandling for den somatiske sykdommen ikke lenger er mulig. Vi avdekker ulike psykiske lidelser, alvorlig kognitiv svikt, begynnende alzheimer – for å nevne noe.

Flere som kommer ut av dette kaoset begynner å søke bolig og aktivitet. LAR- søknad sendes og mange både oppnår og lykkes i denne behandlingen. Livet deres endres! Langt flere kunne lykkes dersom LAR hadde flere medikamenter å tilby. Mange sliter med alvorlig avhengighet av benzodiacepiner og amfetamin – de får ikke hjelp av LAR systemet slik det fungerer i dag.

Vi håper av retningslinjene endres når de nå skal revideres slik at flere kan lykkes via substitusjonsbehandling.

Og vær så snill; La oss unngå å gå i grøfter og stille oss bak barrikader – når noen trenger en annen behandling enn den vi selv har lykkes med!

Kirsten Frigstad

Styreleder i Fagrådet og Virksomhetsleder 24SJU

Oslo 4. februar 2016

 

6 Kommentarer

 1. Hei. Jeg er så enig med deg, dette er “å treffe spikeren på hue”!! Jeg som selv har vært LAR pasient over flere år har i enkelte situasjoner opplevd å bli sett på som både svak og IKKE rusfri, men i mitt hue så er jeg jo det.. I sammenligning med det livet jeg levde i flere år så kan det jo ikke sammenlignes egentlig..! LAR passer for mange men ikke alle og skal vi komme videre så må vi tørre å prøve noe nytt, for sånn som ting har vært i de siste 20 årene’ish kan vi vel konkludere med at ikke fungerer optimalt.
  LAR fungerer heller ikke for alle typer rusavhengige nei og der må det settes inn ekstra krefter skal man få et verdig tilbud til denne gruppen også.

  I første omgang kan man vel få igang røykerommet og ihvertfall dekke den ene biten som kan avgjøres ved et trylleslag, eller hva Høie??

  Takk til Kirkens bymisjon og 24/7!

  Kjell

  • Og takk til deg, Kjell! Du er rusfri – derom er det ingen tvil!!
   Lykke til videre.

 2. Det viktigste er jo at folk får et godt liv og ikke hvordan de når sine mål ?,når det er sagt så trenger vi et mye bredere utvalg av substitutter da dagens medikamenter gir mange ganger mye ubehag og hindrer god livskvalitet,Tyskland med 80000 larpasienter bruker konsekvent metadon tabletter som er billigere men gir færre bivirkninger og er mest praktisk, de gir også Langtidsvirkende Morfin der Metadon ikke er det rette .

 3. Hei Ole Jørgen
  Takk for dine kommentarer. Enig med deg i hva som må være det viktigste – og den enkelte må selv få definere hva som er “det gode liv”.

 4. Men hva slags medisinsk behandling finnes for bl.annet de som bruker amfetamin??

 5. Jeg håper virkelig at mangfold er noe som vil være med på handlingsplanen for Fagrådet, Rusfeltets
  hovedorganisasjon. Det har blitt tatt bort flere år og årsmøtet har passet på å få det inn i planene. Jeg er videre overrasket hvis det er blitt mange som argumenterer for medikamentfri behandling.

  Hvem er disse lobbyistene som vil ha medikamentfri behandling Kirsten?

  Jeg er 100 % enig i at de alle er forskjellige, har forskjellige ryggsekker med forskjellig innhold som de bærer på forskjellige måter.

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern og cookies