Fagrådets Ruspolitiske Arena

Ruspolitisk Arena 10. mai 2019 – Thon hotel Vika Atrium, Oslo
Fordi kunnskap er vårt fremste våpen – Hvis vi vil forandre fremtiden må vi forstyrre nåtiden!

Ruspolitisk seminar 27. april 2018 – Radisson Blu Plaza hotell, Oslo
Opptrapping i rusfeltet – får vi bedre resultater? 

Ruspolitisk seminar 12. mai 2017, Bristol hotell, Oslo
Politikk og fag – ikke på samme lag?

Ruspolitisk seminar 2016, Gamle Museet, Oslo
Bruk og besittelse av narkotika. Straff – sanksjoner – avkriminalisering?

Ruspolitisk seminar 2015, Oslo kongressenter
Pasientenes helsetjeneste – hva betyr det for rusfeltet? 

Ruspolitisk seminar 2014, Clarion hotell Royal Christiania, Oslo
Opptrappingsplan for rusfeltet – det er nå det gjelder?

Ruspolitisk seminar 2013, Radisson Blue Scandinavia hotell, Oslo
Rusfri valgkamp – også denne gang? 

Ruspolitisk seminar 2012, Grand hotell, Oslo
Egnet bolig og helse til rusmiddelavhengige – i skyggen av Samhandlingsreformen

Ruspolitisk seminar 2011, Oslo kongressenter, Folkets hus
Norge på randen av en ny ruspolitikk – eller bare en ny Stortingsmelding? 

Ruspolitisk seminar 2010, Oslo kongressenter, Folkets hus
Når skal pasientene få en reell pasientrettighet? Ventetider – fristbrudd – anbud

Ruspolitisk seminar 2009, Thon hotel Bristol, Oslo
Hvilket rusfelt vil vi ha? Hva er god rusbehandling?

Ruspolitisk Seminar 2008, Radisson SAS, Oslo
Lov og vett – tilsyn og praksis i rusfeltet

 

 

 

Personvern og cookies