Ruspolitisk seminar 27.april: Opptrapping i rusfeltet – får vi bedre resultater?

Publisert i Fagrådet

Ruspolitisk seminar 27.april: Opptrapping i rusfeltet – får vi bedre resultater?

Hvilke resultater ser vi av opptrappingen i rusfeltet? Oppnår vi bedre resultater for brukerne? Måler vi det vi ønsker svar på? Er organiseringen av rusfeltet selv et hinder for gode resultater? Bidrar byråkrati og helsebyråkratene til bedre effekt eller tar de ressurser vekk fra rusbehandlingen? Er det for høyt krav om kvantitet fremfor kvalitet i rusbehandlingen?

Få måleverktøy spør om pasientene får et bedre liv, kun om hvor mange vi tilbyr behandling og hvilken type behandling de får. Er dette en forvrengt bruk av målingsinstrumenter? Leder dette oss på villspor? Fagrådet vil se nærmere på resultatene av satsingen på rusfeltet.

Regjeringen har siden tiltredelsen i oktober 2013 satset på rus og psykisk helse. 200 nye døgnbaserte rusbehandlingsplasser ble etablert, den gylne regel kom – med høyere prosentvis vekst i rus og psykisk helse enn i somatikk, fritt behandlingsvalg for ruspasienter er innført, nasjonal overdosestrategi og en Opptrappingsplan for rusfeltet med hovedvekt på kommunalt rusarbeid er godt i gang.

Sett av fredag 27. april til årets viktigste ruspolitiske seminar 

Mange aktører konkurrerer om pasientene. En undersøkelse fra Frelsesarmeen viser at det bak hver bruker i snitt står 27 hjelpere. Har rusfeltet blitt for fragmentert? Har vi blitt oss selv nok? Det er på høy tid at rusfeltet selv ser nærmere på om satsingen og endringene skjer uten strategi og plan tilbudene imellom.

Meld deg på! 

Oslo 7. februar 2018

Foto: “Søvngjenger” av Inger Johanne Rasmussen, Haugaland A-senter

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern og cookies