Søk prosjektmidler fra Extrastiftelsen via oss

Har du en god idé, men mangler penger til å gjennomføre den? Da kan du søke ExtraStiftelsen, via oss, om midler.

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon ble godkjent av ExtraStiftelsens sekretariat som søkerorganisasjon våren 2019. Alle våre medlemmer har dermed en ny eksklusiv fordel.

“ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse og bidrar til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen. I 2018 ble 267 millioner kroner fordelt på mer enn 850 prosjekter til organisasjoner over hele landet. Pengene kommer fra Norsk Tipping”. Extrastiftelsen.no

Hvorfor søke gjennom oss?
Hvis prosjektet ditt handler om rus eller avhengighet kan du søke via oss. Når du søker om midler gjennom kan du få:

  • Råd i søknadsprosessen
  • Praktisk veiledning med søknadsskjema og vedlegg
  • Oppfølging dersom du får midler
  • Mulighet til å spre informasjon om prosjektet via rusfeltet.no

Her finner du en oversikt over viktige datoer for søknader og tildelinger i ExtraStiftelsen.

Ta kontakt med oss på fagraadet@rusfeltet.no for mer informasjon

Personvern og cookies