proLAR fyller 10 år!

Publisert i Fagrådet

proLAR fyller 10 år!

Brukerorganisasjonen proLAR ble etablert  7. november 2007. Nå feirer de hvordan de har arbeidet sammen, til det beste for alle LAR-brukere i Norge, i ti år. På sin Facebookside takker proLAR alle medlemmer, frivillige, styrerepresentanter, ansatte og samarbeidspartnere.

proLAR – AV og FOR pasienter i LAR
proLAR jobber både rusfaglig – og ruspolitisk, og er en aktiv høringsinstans når avgjørelser rundt blant annet LAR skal fattes. proLAR arbeider for å styrke brukerkompetansen og ønsker større medvirkning i egen rehabilitering for alle LAR pasienter i Norge. proLAR arbeider for en mer optimalisert behandling, og en mer individuell tilrettelagt rehabilitering i LAR.

Betydelig innsats for bekjempelse av Hepatitt C
Tidligere i år kom proLAR med sin nye informasjonsbrosjyre om Hepatitt C. Brosjyren henvender seg direkte til folk som er smittet av Hepatitt C eller som vurderer å teste seg. Brosjyren er en av flere innsatser som proLAR har prioritert knyttet til bekjempelsen av viruset. De utarbeider nå en ny nettside om viruset som kommer i løpet av året – og har et sterkt engasjement på konferanser verden over, i høringer og debatter. proLAR samarbeider tett med de andre brukerorganisasjonene på rusfeltet og Fagrådet om Hepatitt C, hvilket har ført til at sykdommen har fått mye oppmerksomhet, både politisk og i media, de siste par årene.

Kurstilbud til mødre i LAR
proLARs hjertebarn gjennom mange år er kurset SMIL  (Sammen Midt I Livet), for mødre i LAR med barn under 2 år. Kurset er gratis å ble arrangert for sjette gang nå i 2017. I samarbeid med «Barns Beste SSHF» har proLAR laget film om arbeidet med SMIL. Se filmen her. ProLAR har også laget en brosjyre «Fra mamma til mamma»- om å få barn i LAR. Se brosjyren her.

I desember skal jubileet feires med tidligere og nåværende ansatte og styrerepresentanter. Fagrådet er takknemlig for det gode samarbeidet med brukerorganisasjonene og gratulerer proLAR med 10 års jubileet.

Oslo 8. november 2017

Foto: Facebook, proLAR

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern og cookies