Presentasjoner fra Fagrådets møteplasser

Rusfeltets Fagkonferanse 9.-10. oktober 2019
Likeverdige tjenester i framtidens rusfelt?

Ruspolitisk Arena 10. mai 2019
Hvis vi vil forandre fremtiden må vi forstyrre nåtiden

Rusfeltets fagkonferanse 5.-6. september 2018
Rusbehandling – kunnskap, relasjon, mening og håp

Rusfeltets fagkonferanse 4.-5. oktober 2017
Å sitte lenge gir ingen hvile – Betydningen av arbeid og aktivitet i rusbehandling og oppfølging

Ruspolitisk Seminar 8. desember 2016
Bruk og besittelse av narkotika. Straff – sanksjoner – avkriminalisering?

09.30 – 09.40    Velkommen til ruspolitisk seminar!
Jan Gunnar Skoftedalen, Leder Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

09.40 – 10.30     Bruk og besittelse av narkotika. Straff – sanksjoner – avkriminalisering?
Bent Høie, Helse- og omsorgsminister og Torgeir Micaelsen, Helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet

10.40 – 11.30    Bruk og besittelse av narkotika. Straff – sanksjoner – avkriminalisering?
Kenneth Arctander Johansen, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon og
Ester Nafstad, brukerorganisasjonen Normal

11.30 – 11.50   Vil avkriminalisering få betydning for organisert kriminalitet?
Einar Aas, Leder i seksjon for organisert kriminalitet Oslo politidistrikt

12.50 – 13.10   I hvilken grad vil Portugal-modellen passe for Norge?
Willy Pedersen, Professor Universitetet i Oslo

13.10 – 13.30   Avkriminalisering – et steg frem eller et steg tilbake?
Mina Gerhardsen, Generalsekretær Actis

13.30 – 13.50    Legaliseringstrenden i USA
Jan Arild Snoen, Journalist og kommentator Minerva

14.05 – 14.25   Narkotikadomstol – hjelper det? Erfaringer fra ND Bergen
Ingunn Seim, Leder i narkotikadomstolen Bergen

14.25 – 14.45   Ruskontrakter – hjelper det? Erfaringer fra Kristiansand kommune
Håvard Berge Kriminalitetsforebyggende team, Kristiansand kommune

14.45 – 15.05   Hva skjer på gata ved en avkriminalisering?
Børge Erdal, Leder for uteseksjonen Oslo kommune

15.05 – 15.25    Alternativ til fengsel ved stoffrelatert kriminalitet – et nytt forslag?
Knut Boe Kielland, Lege og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP

 

Presentasjoner fra Nasjonal Rusfagkonferanse 14.-15. september 2016
Et samlet rusfelt – recovery next exit?

Onsdag 14. september 2016

Kl.10.00 – 10.15 Velkommen til Nasjonal Rusfagkonferanse 2016
Styreleder Kirsten Frigstad, Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Kl.10.15 – 10.45 Et samlet rusfelt – hva får vi til?
Leder av Helse- og omsorgskomiteen Kari Kjønaas Kjos

Kl.10.45 – 11.30 Relasjoner og brukermedvirkning – grobunn for muligheter og endringsoptimisme?
Leder Ulf Jansen og forsker/stipendiat Turid Wangensteen, Tyrilistiftelsen

Kl.11.30 – 12.00  Jeg er alkoholiker
Skuespiller Julie Winge

Kl 13.15 – 13.45 Hvordan skape recoveryorienterte tjenester i en kommune?
Spesialrådgiver Audun Pedersen, psykisk helse Bergen kommune

Kl.13.45 – 14.15 Fotløse barn – avgiftning og hva så? Våg å se og våg å handle
Avdelingsoverlege Jan Egil Wold, BUP Levanger

Kl.14.15 – 14.45 Brukerstyring – utopi eller …..?
Klinikksjef Eva Karin Løvaas, Stiftelsen Bergensklinikkene

Kl. 14.45 – 15.15 Fra pasient til livsmestrer!
Førsteamanuensis og musikkterapeut Hans Petter Solli, ROP Tøyen og erfaringskonsulent og artist Angelica Kjos

Kl.15.30 – 17.00  Parallelle miniseminar –dette får vi til!

a) Fange opp risikofylt rusbruk i somatisk sykehus
Prosjektleder «Rus i kroppen» Pernille Næss, Nasjonal Kompetansetjeneste TSB, daglig leder Espen Enoksen KORFOR, ruskonsulent Hege Tvedt

b) Tyrilikohorten 2016: en prospektiv etterundersøkelse av TSB pasienters endringer i rus og rusrelatert atferd (ASI), psykisk symptomtrykk, livskvalitet og kognitiv funksjon – prosjektpresentasjon og baselinedata.’
Forsker Mikael Sømhovd, FOU Tyrilistiftelsen

c) Kjærlighetens små soldater – om barn som pårørende i rusbehandling
Generalsekretær Marius Sjømæling, BAR

d) Recoveryprosjekt Stavanger «Veiviserprosjektet»
Spesialrådgiver Inger Kari Nerheim, Helse Stavanger og prosjektsekretær med egenerfaring Irene Midttun

 

Torsdag 15. september

Kl.09.00 – 09.45 Eventyr og virkelighet – i møte med rusavhengige!
Filmskaper og eventyrer Petter Nyquist alias Petter uteligger

Kl.09.45 – 10.15  Rusavhengiges erfaringer – en ressurs?
Førsteamanuensis Marie Smith-Solbakken, Universitetet i Stavanger

Kl.10.30 – 12.00                 Parallelle miniseminar – dette får vi til!

a) Matching til rett tid og rett sted
Forskningsrådgiver Marianne Stallvik, Kompetansesenter rus Midt-Norge St.Olav hospital HF

b) Brukerstyrte sentre – mestring i eget tempo
Leder for aktivitet og arbeid Kim Nybakken, leder for regional ressursbase Mariann Haukland, Sagatun Brukerstyrt Senter

c) Fysisk trening hjelper ruspasienter!
Stipendiat Grete Flemmen, Kompetansesenter rus Midt-Norge St.Olav hospital HF

Kl.13.00 – 13.45  Recovery for ROP pasienter; hvordan få det til og hva betyr det?
Leder Lars Lien, Nasjonal Kompetansetjeneste ROP

Kl.13.45 – 14.15 Lavterskel substitusjon – hva får vi til?
Prosjektleder Jon Aksel Jacobsen, LASSO Dalsbergstien Hus

KL.14.30 – 15.00 Du skal ikke snakke om det – hvorfor er familiebehandling viktig?
Klinikksjef Leif Edgar Sivertsen, Sigma Nord

Kl.15.00 – 15.30 Nykter – om avhengighet og recovery
Forfatter, musiker og terapeut med brukererfaring Roger Karlsen, Kvinnekollektivet Arken

 

___________________________________

Presentasjoner fra Nasjonal Rusfagkonferanse 22.-23. september 2015
Avhengighetens pris – hvem tar regninga?

Tirsdag 22. september 2015

Kl.10.00 – 10.15              Velkommen til Nasjonal Rusfagkonferanse 2015
Avhengighetens pris – hvem tar regninga?
Kirsten Frigstad Leder, Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Kl.10.15 – 10.45              ÅPNING ved Statsminister Erna Solberg

Kl.10.45 – 11.30             Hei, jeg heter Lars og er alkoholiker
Lars Kittilsen Kommunikasjonssjef, Sykehuset Telemark HF

Kl.11.30 – 12.00              Det er min avhengighet – jeg tar regninga selv!
Torstein Bjordal Nestleder, Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)

Kl 13.00 – 13.30              Avhengighet – et psykologisk perspektiv
Merete Glenne Øie Spesialist i klinisk nevropsykologi, Psykologisk institutt Universitetet i Oslo

Kl.13.30 – 14.00              Avhengighet – et somatisk perspektiv
Jørgen Gustav Bramness Forskningsdirektør og Professor, Senter for Rus og avhengighetsforskning

Kl.14.00 – 14.30              Avhengighet – et sosialt perspektiv
Anna Sabine Soggiu Sosionom og prosjektleder, NAV Grunerløkka

Kl. 14.30 – 15.00             Nasjonal overdosestrategi – bidrar strategien til å redusere avhengighetens pris?
Martin Blindheim Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Kl.15.15 – 17.00              Parallelle miniseminar

a) Overdosestrategi – virker – virker ikke?
Martin Blindheim Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

b)  Syntetiske rusmidler. Virkninger, utbredelse og utfordringer
Vigdis Vindenes Avdelingsdirektør og spesialist i klinisk farmakologi Nasjonalt Folkehelseinstitutt

c) Bedringshistorier og recovery Nasjonalt Kompetansesenter ROP
Morten Brodahl Erfaringskonsulent NKROP og Tommy Sjåfjell Brukerrepresentant A-larm

d) Virksomme metoder i kommunalt rusarbeid – Lærings- og mestringskurs
Hilde Freim Avdelingsleder, Mari Velgaard psykolog, Daniel Nilsen og Walter Thorbjørnsen erfaringskonsulenter, Lærings- og mestringsavdelingen Fredrikstad kommune

 

ONSDAG 23. SEPTEMBER

Kl.09.00 – 09.45      Nyord, euferismer og tåketale
Arne Klyve seniorrådgiver i rusfeltet

Kl.09.45 – 10.15              Pårørende – tar regninga?
Siv Merete Myra Høyskolelektor og familieterapeut, Diakonhjemmets høyskole

Kl.10.30 – 12.00              Parallelle miniseminar

e) Medisin som metode
Kirsten Frigstad Leder, Sverre Eika lege og Kirsti Bergem psykiater Kirkens bymisjon 24SJU

f) Virksomme metoder i kommunalt rusarbeid – Boligoppfølging for aktive rusavhengige Dagrunn Sømme avdelingsleder ROP team og Bente Lyse avdelingsleder Fagteam
Mestringsenheten Sandnes kommune

g) Virksomme metoder i kommunalt rusarbeid – Tidlig intervensjon – unge og rus. Avdekkingskompetanse, oppfølging og aktivitet.
Anne Brodalen Leder og Marianne Ihle rusforebyggende miljøterapeut, Ungdomskontakten i Ringsaker kommune

h) Aleksitymi – hvordan man kan jobbe med å styrke pasienters emosjonelle kompetanse i rusbehandling
Hanne Lorimer Aamodt Nestleder Tyrili Kampen

Kl.13.00 – 13.45              Rusavhengighet – et biopsykososiokulturelt perspektiv
Terje Simonsen Overlege, ReStart, Psykisk helse og rusklinikken Universitetssykehuset i Tromsø

KL.13.45 – 14.15             Politiet – Vi tar vår del av regninga!
Kåre Stølen Stasjonssjef, Grønland politistasjon

KL.14.30 – 15.00             Traume og rus
Dag Nordanger Dr. psychol. Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi RVTS Vest

Kl.15.00 – 15.30              Forestillingen «Det kunne vært meg», våre egne skråblikk på avhengighet
Berit Kettler, Petter Grønlien, Marita Korneliussen deltakere og Hilde Langseth arbeidsveileder fra Jobben på Lillehammer, Frelsesarmeen og forfatter Janne Aasebø Johnsen

 

_______

Presentasjoner fra Nasjonalt ruspolitisk seminar 8. mai 2015: Pasientenes helsetjeneste – Hva betyr det for rusfeltet?

Velkommen til Nasjonalt Ruspolitisk Seminar 2015
Leder Kirsten Frigstad Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Utdeling av Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2015
Leder Kirsten Frigstad og nestleder Anders Dalsaune Jansen i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Pasientenes helsetjeneste – gir lovverket noe substans til begrepet?
Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen, se her: Anne-Lise Kristensen

Pasientenes helsetjeneste – politisk konfetti eller reell forbedring?
Stortingsrepresentanter fra Helse og omsorgskomiteen
Kari Kjønaas Kjos (FrP), Karianne Tung (Ap), Audun Lysbakken (SV)
Kjetil Kjenseth (V) og Tone Wilhelmsen Trøen (H)

Pasientenes helsetjeneste – hva betyr det for rusfeltet?
Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Helse- og omsorgsdepartementet

Rusavhengige – taperne i pasientenes helsetjeneste?
Administrerende direktør Stener Kvinnsland Helse Bergen, se her: Stener Kvinnsland

Pasientenes helsetjeneste – motsetning til profesjonenes helsetjeneste?
Norsk Sykepleierforbund – nestleder Solveig Bratseth
Norsk Legeforening – leder Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Guri Spilhaug, se her: Guri Spilhaug
Fellesorganisasjonen (FO) – Marianne Solberg Johnsen
Fagforbundet – Raymond Turøy
Norsk psykologforening – seniorrådgiver Anders Skuterud

Pasientenes helsetjeneste – endelig bestemmer pasienten?
Leder Jon Storaas RIO

Kommunene – glemt i pasientenes helsetjeneste?
Kommunaldirektør Arild Hammerhaug Skedsmo kommune, se her: Arild Hammerhaug

Pasientenes helsetjeneste – men vet ikke behandlerne best da?
Kommunelege Dagfinn Haarr Kristiansand kommune, se her: Dagfinn Haarr

Takk for i dag
Leder i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon Kirsten Frigstad

 

Presentasjoner fra Nasjonal Rusfagkonferanse 10 år med rusreformen: Rus og somatikk – fortsatt på helsa løs?

ONSDAG 5. NOVEMBER 2014

Velkommen til Nasjonal Rusfagkonferanse 2014
Erling Pedersen Leder Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

10 år med Rusreformen: Rus og somatikk – fortsatt på helsa løs?
Kari Kjønaas Kjos Leder av Stortingets Helse– og omsorgskomite

Skader ved rusmiddelbruk – fortsatt på helsa løs?
Jørgen G. Bramnes Forskningsdirektør ved Senter for Rus og avhengighetsforskning (SERAF), se her…Jørgen G Bramness

Pasientsikkerhetskampanje – nå gjelder det også for rusmiddelavhengige?
Kari Lossius Klinikkdirektør Stiftelsen Bergensklinikkene

10 år med Rusreformen – men det er jo fortsatt min helse!   
Pål Berger Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RiO)

Et helseløst liv med Hepatitt C – noe kan eller kan ikke gjøres?
Olav Dalgard Overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling Akershus Universitetssykehus, se her…Olav Dalgard

PARALLELLE MINISEMINAR

A) Gatefotball – mer enn bare fotball?
Rune Isengran Landslagssjef og Trond Laland Coach Gatefotballandslaget

B) Musikkterapi i behandling av rusmiddelavhengige
Monica Overå Musikkterapeut Barne- og ungdomsklinikken Akershus universitetssykehus

C) Gatehospitalet i Oslo
Karim Sayed Lege Gatehospitalet, Frelsesarmeen

D) Kamsgrindkollektivet – moderne kollektiv eller moderne rusbehandling?
Pia Bjordal Daglig leder og Kristin Øien Kvam Fagleder

E) Nye Mottak og oppfølgingssenter (MO-senter) i Bergen – fjerner de åpne russcenene? 
Marit Sagen Grund Prosjektleder og Hugo Torjussen Leder MO-senter Strax-huset Bergen kommune

TORSDAG 6. NOVEMBER 2014

PARALLELLE MINISEMINAR

F) ”Fra klient til kollega” Hvordan samhandling i praksis kan få rusavhengige ut i jobb
Turid Kirkeby konsulent, Roger Karlsen Erfaringskonsulent og Rune Husby Jobb-konsulent Stavne arbeid og kompetanse
KF i Trondheim kommune

G) Nalexoneprosjektet i Oslo og Bergen – redder liv?
Kim Løvstad Koordinator Oslo kommune og Henriette Sørum Koordinator Bergen kommune

H) Brukerundersøkelse blant LAR pasienter
Ronny Bjørnstad Leder ProLar presenterer brukerundersøkelsen 2014 som er gjennomført av brukerorganisasjonen ProLar

I) Når arbeidstakere ruser seg – går det ikke bare på helsa løs.
Elisabeth Ege Direktør og Ine Weum Seniorrådgiver Akan

J)  Rosa kompetanse – nå også med en vei inn i rusfeltet
Nina Sinding-Larsen Prosjektleder i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)

K) Symptomer på spiseforstyrrelser og bruk av dopingmidler blant kvinner og menn i behandling for rusmiddelavhengighet
Heid Nøkleby Forsker ved Tyrilistiftelsen

Mat redder liv – også for rusmiddelavhengige!
Berit Nordstrand Overlege ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin St. Olavs hospital, se her…

På helsa løs i Trondheims gater
Jan Erik Skjølås Leder og John-Petter Jamt Psykiatrisk sykepleier Helse- og overdoseteamet i Trondheim kommune, se her…Jan Erik Skjølås

Nye retningslinjer i Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB) 
Brittelise Bakstad Prosjektleder/seniorrådgiver Helsedirektoratet

Ny legespesialitet – gir bedre helse?
Gabrielle Welle-Strand Seniorrådgiver Helsedirektoratet, se her…Gabrielle Welle-Strand

Åtte lasaroner
Filmskaper Hallvard Bræin

10 år med Rusreformen – hvilke krav skal vi stille til fremtidens rusfelt?
Sverre Nesvåg Forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR)

Rus og somatikk – fortsatt på helsa løs?
Bent Høie Helse– og omsorgsminister

Takk for denne gang! Avslutning av Nasjonal Rusfagkonferanse
Erling Pedersen leder Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

 

Presentasjoner fra Nasjonalt Ruspolitisk Seminar 6. mai 2014
Opptrappingsplan for rusfeltet – det er nå det gjelder?

Velkommen til Nasjonalt Ruspolitisk Seminar 2014
Leder Erling Pedersen Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Opptrappingsplan for rusfeltet – det er nå det gjelder?
Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hva kan vi lære av Opptrappingsplan for psykisk helse?
Generalsekretær Tove Gundersen – Rådet for psykisk helse, presentasjon se her: Tove Gundersen

Opptrappingsplan – med rettigheter for brukerne i virkeligheten?
Helse- og sosialombud Anne Lise Kristensen – Oslo kommune

Trenger rusfeltet opptrapping utenfor de største byene?
Leder for Rus- og aktivitetstjenesten John Gunnar Liknes – Karmøy kommune, presentasjon se her: John Gunnar LIknes

Offentlig og privat samspill for å utvikle rusfeltet lokalt og nasjonalt – en forutsetning for en vellykket opptrappingsplan?
Sosialsjef Lindis Evje Frelsesarmeen
Klinikksjef Ole Lorvik  Rus og avhengigheitsbehandling, Møre og Romsdal HF, presentasjon se her: Ole Lorvik
Direktør Ellen Sofie Øvrum Borgestadklinikken

Opptrapping av LAR – svar på fremtidens rehabilitering?
Professor Helge Waal – Universitetet i Oslo, presentasjon se her: Helge Waal

Helseministeren ønsker «Brukernes rustjeneste» – hva kommer da?
Daglig leder Vidar Hårvik – Marborg, presentasjon se her: Vidar Hårvik

Opptrappingsplan for rusfeltet – Just do it?
Professor Bengt Karlsson – Høyskolen i Buskerud og Vestfold

Hvordan løse de uløselige boligutfordringene for rusmiddelavhengige?
Forskningssjef Evelyn Dyb – Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), presentasjon se her: Evelyn Dyb

Utdelingen av Fagrådets pris for Godt ruspolitisk arbeid 2014
Leder Erling Pedersen og nestleder Kirsten Frigstad

Ruspolitisk paneldebatt: Opptrappingsplan for rusfeltet – det er nå det gjelder også for de største byene?
Forventninger til finansiering, tiltak, øremerking, kvalitet og tidsperspektiv

– Øystein Eriksen Søreide (H), byråd for helse og sosiale tjenester – Oslo kommune
– Ragnhild Stolt-Nielsen, byrådsleder – Bergen kommune
– Kristoffer Kanestrøm (FrP), byråd for helse og omsorg – Tromsø kommune
– Frøydis Wroldsen, leder av helse og velferdsutvalget – Fredrikstad kommune
– Cecilie Brein Karlsen, statssekretær – Helse og omsorgsdepartementet

Personvern og cookies