Planer om medlemskap i Fagrådet?

Publisert i Fagrådet

Planer om medlemskap i Fagrådet?

Har din virksomhet eller organisasjon planer om medlemskap i Fagrådet? Da har dere muligheten nå til å melde dere inn og få del i alle fordelene umiddelbart.

Hvem kan be om medlemskap i Fagrådet?
Tiltak, virksomheter, avdelinger og organisasjoner som har personer med avhengighet og/eller rusproblemer som sin målgruppe kan bli medlem. For eksempel avdelinger og tiltak innen spesialisthelsetjenesten eller kommunen, organisasjoner, stiftelser, forsknings- og undervisningsinstitusjoner og helseforetak.

Tiltak, virksomheter og organisasjoner som er å regne som selvstendige driftsenheter må tegne eget medlemskap for å oppnå medlemsrettigheter.

Fagrådet har 136 medlemmer som representerer mer enn 200 virksomheter landet over.

Et samlet rusfelt
Fagrådet samler bredden i rusfeltet og representerer et fellesskap og en direkte påvirkningsmulighet i utviklingen av rusfeltet. Et samlet fagfelt gjør oss sterkere i viktige saker

Som medlem kan dere komme med innspill og påvirke hva som skal være prioriterte oppgaver og holdning i ulike saker. Alle blir hørt.

Økonomiske fordeler
I tillegg kommer økonomiske fordeler ved blant annet reduserte priser på konferanser;

– Rusfeltets Fagkonferanse
– Ruspolitisk arena
– Høringskonferanser

Medlemmer kan også søke prosjektmidler fra ExtraStiftelsen gjennom oss, og få tilbud om å delta på Fagrådets årlige studietur.

Andre fordeler er muligheten til å søke vår stipendordning og til å annonsere ledige stillinger og aktiviteter i din virksomhet gratis på rusfeltet.no  Vår nettside er godt besøkt med over 15 000 klikk hver måned.

Fagrådets styre består av representanter fra medlemsorganisasjoner som er valgt fra ulike deler av rusfeltet og satt til å gjennomføre Fagrådets arbeidsplan som vedtas på årsmøtet.

Vil du vite mer om medlemskap kontakt leder Jan Gunnar Skoftedalen telefon 41474290

Klikk her for å finne skjemaet til medlemskap i Fagrådet 

Oslo 25. oktober 2019

Tilbake til forsiden 

 

 

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern og cookies