Vi finner en person som utfyller kompetansen i sekretariatet godt. An-Magritt Steinhovden har solid erfaring som ansatt og frivillig, fra ideelle organisasjoner både i inn- og utland. Hun har bodd hele seks år utenfor Norge og har blant annet jobbet fire år i London, i det som kan sammenlignes med Kreftforeningen her i Norge. 

Hun har fylt funksjoner som organisasjonsrådgiver, leder for drift og kommunikasjonsansvarlig - og har god erfaring med å planlegge, lede og avvikle møter og konferanser. I tillegg har hun en svært nyttig kommunikasjonskompetanse knyttet til sosiale medier, nyhetsbrev og nettsider.

An-Magritt Steinhovden starter i Fagrådet 1. juni og kommer direkte fra stillingen som koordinator og kommunikasjonsansvarlig ved Blå Kors kontaktsenter i Oslo, der hun har vært ansatt de siste tre årene. Hun har utdanning innen kultur og samfunnsfaglige emner og har følgelig stor interesse for politikk og samfunn.