Rusfeltet.no fremmer aktuelle saker og bidrar til debatt og informasjon, på rusfeltet. Vi har som en av våre hovedstrategier å være rusfeltets viktigste møteplass. Å tilby en god, leservennlig og oppdatert nettside er derfor sentralt i møte med våre mange tusen lesere.

På nettsiden under Om oss finner du informasjon om Fagrådet, både for nåtid og vår historie.

Fagrådet er en ideell medlemsorganisasjon og gjennom det en del av det sivile samfunn. Under Medlemskap finner du innmeldingsskjema, medlemsfordeler og oversikt over hvem som i dag er medlem hos oss.

Fag og politikk er naturlig nok vårt hovedanliggende. Der finner du hva vi jobber med, relevant faglig informasjon, våre standpunkter og oversikt over tidligere konferanser. 

Hva skjer forteller om Fagrådets hovedaktiviteter. Å legge til rette for gode konferanser og møteplaser er noe av det viktigste vi gjør, fordi de skaper nettverk, erfaringsutveksling, diskusjoner, refleksjon over egen praksis og følgelig utvikling.

Ledige stillinger hos våre medlemsvirksomheter får på den nye nettsiden, større oppmerksomhet. Vi minner om at gratis annonsering er en medlemsfordel. Her når du som arbeidsgiver ut til en stor andel potensielle nye medarbeidere. Hver måned har nettsiden et sted mellom 13 - 18 000 treff. For deg som vurderer å skifte jobb i rusfeltet, så finner du her er oppdatert oversikt over ledige stillinger. For dere som er medlemmer og har ledige stillinger, send annonsene til fagraadet@rusfeltet.no. Ikke-medlemmer kan også annonsere, men da koster det 4000 kroner per annonse.

På samme måte gis medlemmene anledning til å annonsere sine kurs og konferanser gratis på siden, mens ikke-medlemmer må betale 4000 kroner per annonse. Kurs og konferanser får også en god plass på siden. 2020 er et spesielt år på konferansesiden, men vi regner med at fra 2021 er dette normalisert.

Vi har fjernet to funksjoner som vi hadde på den gamle siden 
"Klipp fra rusfeltet" har faktisk vært med oss siden før vår aller første nettside. Det var primært saker fra rusfeltet gjengitt i lokalaviser landet rundt. Det var, og er, viktig for Fagrådet å vise lokale saker. Dessverre har utviklingen de siste årene vært at de fleste av disse sakene er bak betalingsmur og det blir færre og færre saker å dele. På den bakgrunn har vi valgt å fjerne denne funksjonen. 

Vi har også slått av kommentarfunksjonen, først og fremst for at det har kommet relativt få kommentarer på nettsiden. Videre krever kommentarfelt at det modereres for å unngå upassende kommentarer. Ingen kommentarfunksjon er i tråd med den utviklingen andre nettsteder og medier legger seg på. 

Finner du feil eller mangler, send oss en e-post til fagraadet@rusfeltet.no så vi kan rette det opp. 

Leverandør av ny nettside er Coretrek, et Sandefjordbasert firma, som vi har samarbeidet godt med gjennom hele prosessen fra avtaleinngåelse til vi i dag er klare med ny nettside.