Som et etterspill av rusreformdebatten skal bruker- og pårørendeorganisasjonene på rusfeltet i samarbeid med oss i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon arrangere et webinar om menneskerettigheter 23. juni klokka 13 - 14.30.

Webinaret vil bli streamet gratis på vår Facebookside @rusfeltet

Marius Sjømæling, generalsekretær i Barn av rusmisbrukere (BAR) vil lede webinaret og i panelet vil dere møte direktør Adele Matheson Mestad i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), leder for FHN Arild Knutsen, lege og advokatfullmektig Synne Bernhardt, Joar Kaasa fra Det Nytter/ Stiftelsen Kraft og professor Paul Larsson fra Politihøgskolen.

Det er et samlet nettverk for bruker- og pårørendeorganisasjoner på rusfeltet som står bak webinaret. Organisasjonene har ulike hjertesaker, men samarbeider om saker der de har felles mål, interesser og/eller verdier.

Uønsket overalt! Med nye øyne på menneskerettigheter og folk med rusproblemer

Utgangspunktet for webinaret er observasjonen av at mange nye og sentrale aktører har tatt til orde og bidratt til å stille flere spørsmål rundt systemutfordringer og ukultur, i debatten knyttet til rusreformen. Samfunnets «blindhet» er med andre ord et av kjernetemaene.

Hvorfor SÅ vi ikke krenkelsen og den dårlige behandlingen av folk med rusproblemer tidligere – og hva er det vi fortsatt ikke ser i dag?

Tidligere (og fortsatt) har samfunnet langt på vei akseptert krenkelsene overfor folk med rusproblemer i større grad enn overfor andre grupper.

Nå ser flere med «nye øyne» på praksis i flere etater

Mange har plutselig «oppdaget» ukultur og politiets uhjemla praksis og stiller spørsmålstegn ved at rusavhengige ofte blir generalisert som hensynsløse og behandlet deretter.

Nettverket av bruker- og pårørendeorganisasjoner undrer seg også over om «blindheten» henger sammen med at mennesker med rusproblemer er en pasientgruppe som sjelden eller aldri klager på tjenester. Når få klager kan problemet bli mer usynlig/svakt for samfunnet som igjen kan føre til at krenkelsene fortsetter. Ikke nødvendigvis planlagt eller av opplyst vond vilje, men så «gjennomført» at en kanskje først har merket det om en selv kjenner konsekvensene «på kroppen».

Uheldige verktøy bør erstattes med nye, men i debatten tilhører også dilemmaene knyttet til hvordan samfunnet skal/bør svare ut destruktiv, truende og vanskelig atferd.

Vi gleder oss til webinar og inviterer alle, uansett utgangspunkt, til å dele 90 minutter med oss. 

Merk deg tiden onsdag 23. juni klokka 13.00 - 14.30. Alt streames gratis via vår Facebook-side @rusfeltet.