Tommy Husebye - fra Kompetansesenter rus til RIO
Tommy Husebye kommer fra stillingen som spesialrådgiver ved Kompetansesenter rus region øst og er engasjert som daglig leder i RIO fra 4.3.2019 til 1.3.2020. Han er utdannet barnevernspedagog, med master i psykososialt arbeid. På kompetansesenteret har han hatt ansvarsområder innen tvang, overdose, lavterskel, BrukerPlan og tjenesteutvikling. "Han har over 30 års erfaring fra ulike posisjoner i rusfeltet", skriver RIO på sin nettside.

Jon Storaas blir spesialrådgiver
Etter 16 år som leder av RIO går nå Jon Storaas over i en stilling som spesialrådgiver. Siden 1999 har Storaas vært en uredd og markant talsmann for folk med rusproblemer. Fra han startet i RIO har organisasjonen vokst fra tre frivillige personer, til i dag 15 ansatte og flere frivillige enn noen gang rundt om i hele landet. Ledervervet i RIO har medført engasjement i ulike brukerråd og fagråd. Han har hatt utallige oppdrag som foredragsholder.