Det var en godt bevart hemmelighet at tildelingen skulle skje i dag. En tydelig beveget Kirsten Frigstad mottok medaljen av tidligere byrådsleder i Oslo og Fylkesmann i Vestfold, Erling Lae.

Lae var særlig glad for at han fikk gleden av å overrekke medaljen til Frigstad. Han hadde samarbeidet med henne først som sosialbyråd og senere som byrådsleder. Hennes væremåte og formidlingsevne hadde vært med på å endre Laes holdninger både som politiker og medmenneske.

Begrunnelsen var utdypende og deler av hennes lange merittliste ble gjengitt. Et merittliste som handler om å være pådriver, gründer og drifter for viktige tiltak i Oslo gjennom mer enn 30 år. Hennes kamp for å endre holdninger og bekjempe stigma ble trukket frem. En uttrettelig kamp gjennom hele hennes yrkesaktive karriere. Evnen til å vise omsorg, kjærlighet og respekt for mennesker som de fleste andre overser, ble trukket frem av flere.

Kampen for de ulike gruppene har ført Frigstad inn i mange diskusjoner med både ledere og andre fagfolk. Diskusjoner hvor det alltid snakkes om enkeltmennesker og deres rettigheter. Flere ledere beskrev Kirsten som en krevende medarbeider, men det var aldri tvil om for hvor og for hvem hjerte banket.

Lae kunne også fortelle at han sjelden har sett så mange anbefalinger som var lagt ved søknaden som ble sendt Kongen. 

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid. Statuttene for tildeling av Kongens fortjenstmedalje endres i tråd med samfunnsutviklingen. Den siste endringen ble gjort 30. mars 2012. Etter statuttene fra 2012 blir det ved vurderingen av kandidater lagt avgjørende vekt på samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement.

Kirsten Frigstad ble hyllet av arbeidsgiver, kollegaer, samarbeidspartnere, venner og familie. Hun var totalt uforberedt på tildelingen og sjelden har vi sett Kirsten så målløs som hun var i dag.

Jeg har sjelden vært med på en mer fortjent fortjenstmedalje til en som i hele sitt yrkesaktive liv har arbeidet mot oppfatningen at en må gjøre seg fortjent til noe for å få noe (les hjelp).
Tidligere generalsekretær i Kirkens bymisjon, Sturla Stålsett.

På vegne av Fagrådet, og et samlet rusfelt, gratulerte og hilste leder Jan Gunnar Skoftedalen. Han var tilstede på markeringen sammen med styreleder Anders Dalsaune Jansen. 

Kirsten Frigstad ble pensjonist 1. juni. Hun etablerte og har vært leder ved 24SJU siden oppstarten i 2010. Hun ble valgt til styreleder i Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon i 2014. Før det var hun styrets nestleder i tre år.

Nok en gang, gratulerer med en fortjent fortjenstmedalje til tidligere styreleder, Kirsten Frigstad.

Les også intervjuet Kirsten gav til Rus & Samfunn i sommer.