Sterri har tatt til orde for vinklinger som sjelden får spalteplass. Blant annet rusens positive sider. Uten at vi snakker om rusens positive sider forblir rusavhengighet noe mystisk mener Sterri. Han fortsetter "Mange av oss nyter alkohol vel vitende om skadevirkningene og ville ikke ønsket et forbud, selv om det skulle være mulig å håndheve. Det er kanskje radikalt å si det, men det er på samme vis med andre rusmidler".

Ruspolitisk seminar 20. mai har overskriften "Bruk og besittelse av narkotika. Straff – sanksjoner – avkriminalisering?" og vil presentere en bredde av stemmer. Både de som argumenterer for at forbudspolitikken bidrar til å forhindre rusavhengighet, og de som argumenterer for at rusavhengige trenger andre alternativer enn straff.

Sterris overskrift er denne gangen "Global narkotikapolitikk – kan Norge påvirke?"