Sturla Haugsgjerd har både pennens og talens gave og har blitt en viktig og tydelig stemme i rusfeltet. Haugsgjerd er invitert til å snakke fritt ut fra tittelen på seminaret "Bruk og besittelse av narkotika. Straff - sanksjoner - avkriminalisering".

Haugsgjerd er også invitert til Wien i mars for å snakke om brukerperspektivet under en "side-event" knyttet til UNGASS 2016. I de tre første rundene med forberedelser til toppmøtet (New York 19.-21. april 2016), var ingen organisasjoner som består av aktive brukere invitert. Etter press i media har Sturla Haugsgjerd fått femten minutters taletid ved neste møte. Som brukernettverket International Network of People who Use Drugs (INPUD) sier: Intet om oss uten oss!

Politisk er vi inne i en tid der sanksjoner er mer i vinden enn straff. I opptrappingsplanen for rusfeltet skriver regjeringen at de vil øke bruken av alternative straffereaksjoner. Men fortsatt er straff en form for "ris bak speilet" fordi den inntrer så snart sanksjonene ikke fullføres. I flere type sanksjoner som Ruskontrakter (en strafferettslig alternativ reaksjon på førstegangsbruk og/eller besittelse av narkotika, overfor unge lovbrytere) eller Narkotikaprogram med domstolskontroll (alternativ straffereaksjon til ubetinget fengsel rettet mot voksne rusmiddelmisbrukere med tidligere soningserfaring) - inntrer bøter eller fengselsstraff som reaksjon dersom kontraktene brytes. Frivilligheten eller samtykket til å inngå kontraktene kan sies å være farget av tvang og vissheten om straff dersom kontrakten ikke inngås eller brytes. Et viktig tankekors er også at det kanskje er de mest ressurssterke som gjennomfører kontraktene, mens de med tyngre problematikk/ størst behandlingsbehov bryter kontraktene og må inn i straffesystemet. Må rammene justeres slik at flere av de med tyngre problematikk også får pasientrettigheter framfor å bli dyttet over i justissektoren som kriminelle?

Politisk er avkriminalisering noe ungdomspartiene snakker mer om enn moderpartiene. Formann i Fremskrittspartiets Ungdom Atle Simonsen har gått langt i å argumentere både for avkriminalisering og legalisering av cannabis. Unge Venstres leder Tord Hustveit går inn for avkriminalisering. AUF leder Mani Hussaini mener det er behov for en ny ruspolitikk men vil ikke legalisere.  Unge Høyres leder Kristian Tonning Riise forteller at han selv og flere fylkeslag har gått inn for å legalisere eller avkriminalisere cannabis, men at flertallet av Høyres ungdom fortsatt ønsker et forbud. Er avkriminalisering og legalisering framtidens ruspolitikk når dagens ungdomspolitikere kommer i ansvarlige posisjoner?

Vi ser fram til et oppsiktsvekkende ruspolitisk seminar!