Hun er invitert til å snakke om konferansens hovedtema.

Fra statsbudsjettet er vi er spent på om:
– regjeringen bevilger de resterende 600 millionene til Opptrappingsplanen for rusfeltet?
– hva regjeringen skriver om avkriminaliseringsreformen?
– kvalitetsregisteret (KVARUS) blir innført i 2020?
– det bevilges penger til Heroinassistert behandling i Oslo og Bergen?

Likeverdige tjenester
I 2015 presenterte regjeringen Opptrappingsplanen for rusfeltet hvor det i løpet av en 5-års periode skulle bevilges 2,4 milliarder kroner. Mesteparten skulle gå til kommunene. Dette for å styrke kommunalt rusarbeid og gi likeverdig tjenester uavhengig av hvor den rusavhengige bor. Det er bevilget ca 1,8 milliarder så langt, skriver regjeringen selv – hvor ca 1,2 milliarder er gitt som frie midler.
Veksten innenfor Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB) skulle komme i tillegg slik at i perioden vil rusfeltet styrkes med over 3 milliarder kroner.

Reformer
I løpet av denne perioden er det tatt initiativ til en rekke nye tiltak og reformer. Vi kan nevne Fritt behandlingsvalg, pakkeforløp, kvalitetsregister, avkriminalisering og heroinassistert behandling. Regjeringen er opptatt av å bygge pasientenes helsetjeneste og ikke systemets. Bidrar disse tiltakene og reformene til likeverdige tjenester? Rigger vi oss for fremtiden?

Vi er spent på hva statssekretær Maria Jahrmann Bjerke har med seg til fagkonferansen. Vi gleder oss!