I en tid nesten uten "tilstedeundervisning" var stemningen åpen og varm i gjengen av medisinstudenter som møtte opp onsdag morgen på Institutt for helse og samfunn, Fredrik Holsts hus på Ullevål sykehus.   

Vil tette kunnskapshull

Fagrådet har i lengre tid påpekt stor grad av personavhengig undervisning, lite systematikk, og mangelfull opplæring knyttet til rus og avhengighet i sentrale utdanninger innen sosialt arbeid, barnevern, psykologi og medisin. Mange nyutdannede leger og andre helse- og sosialprofesjoner er derfor uforberedte på dilemmaer og utfordringer som kan oppstå - eksempelvis i en ansvarsgruppe.

Det er derfor med stor interesse at vi følger prosjektet som i 2014 ble initiert av lege og undervisningsleder Anne Kveim Lie ved Institutt for helse og samfunn og psykiater og forsker ved Oslo universitetssykehus Ingrid Amalia Havnes. De to inviterte bruker- og pårørendeorganisasjoner på rusfeltet til å være med i et samarbeid for å utvikle og prøve ut en modell for simulering av ansvarsgruppemøter. Sammen med A-larm søkte de om midler til prosjektet og fikk støtte fra Stiftelsen DAM. Midlene har blant annet gjort det mulig å lage en undervisningsvideo og et tilhørende tipshefte ført i pennen av initiativtagerne og Tommy Sjåfjell, styremedlem i Fagrådet og prosjektleder i A-larm. 

Prosjektet driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB, bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm og Universitet i Oslo. 

Nå er prosjektet blitt en fast del av undervisningen i samfunnsmedisin ved UiO. Undervisningsopplegget er også testet ut på sosionomstudenter ved Høgskulen på Vestlandet, Sogndal, i samarbeid med Rusettervernet i Sogn og Fjordane, og som refleksjonsmateriell i videreutdanninger.

Det vi kanskje kan benevne som et ufravikelig krav i opplegget er at en brukerrepresentant delta i undervisningen. Poenget er at studentene i hele prosjektperioden har evaluert opplegget og disse har i stor grad trukket fram egenerfaring som viktig for undervisningen, forteller Tommy Sjåfjell. 

Brukeren i sentrum

Til vanlig får studentene prøve seg som fastleger i simulerte ansvarsgruppemøter, men av hensyn til koronasituasjonen ble undervisningsfilmen "Brukeren i sentrum" brukt som utgangspunkt for diskusjon denne uken. Temaene i filmen er; søvn, bolig, taushetsplikt, tannhelse og drømmer. I undervisningsfilmen spiller Gard Eidsvold hovedpersonen Rune, mens de andre rollene spilles av helse- og sosialpersonell, blant annet intitiativtaker Anne Kveim Lie som spiller Runes fastlege. Se filmens teaser på Vimeo. 

Rune har alkoholproblemer, er innlagt i en rusbehandlingsinstitusjon med planlagt utskrivelse om to uker. Gjennom konkrete eksempler illustrerer filmen Runes utfordringer, samhandlingsproblemer blant hjelperne, holdninger, mangel på møteledelse og grad av koordinering mellom tjenestene. I tillegg gir den et troverdig bilde av utfordringene knyttet til det å være pårørende.

Som Martine Kihle Dalsrud, fagansvarlig i organisasjonen Barn av rusmisbrukere sa til studentene; Å være fleksibel - det er pårørendes største styrke!

Fra passiv til "preppa" bruker

Tommy Frantzen, regionleder i A-larm, underviste en av studentgruppene sammen med Ingrid Amalia Havnes. Han fortalte hvordan hans opplevelse av ansvarsgrupper hadde forandret seg totalt - fra det å komme helt uforberedt til å på forhånd bli "preppa" av ruskonsulenten på hva som bør stå på sakslista og hvilke problemstillinger og spørsmål som kunne dukke opp. - Det å snakke sammen på forhånd er avgjørende, sa Frantzen.

- Det å komme "preppa" på et ansvarsgruppemøte bidrar til mer driv og i tillegg til å sikre klarere avtaler, mente Frantzen. Han understreket at det ofte skal veldig lite til for å skape motivasjon og håp. - Det handler om å bli møtt, sett, tatt med på forberedelser og å få god informasjon.

- Dritbra!

"Veldig interessant" og "Dritbra" var tilbakemeldinger som studentene spontant ga undervisningsopplegget onsdag morgen. Det lover godt. 

Målet er at ulike studiesteder skal ta i bruk undervisningsopplegget og Tommy Sjåfjell er tydelig på at når prosjektet er over sommeren 2021, vil både tipsheftet og filmen bli tilgjengelig for alle bruker- og pårørendorganisasjoner på rusfeltet. Mange organisasjoner får undervisningsoppdrag knyttet til brukermedvirkning og her vil de få en gratis verktøykasse som de kan bruke som supplement til egne erfaringer. Allerede er flere av bruker og pårørendorganisasjonene involvert i undervisningen foruten A-larm; proLAR-Nett, BAR, Ivareta og RIO.

Vi takker for invitasjonen og gleder oss til å følge utviklingen videre.