Lise Christoffersen (Ap) utfordret  finansminister Siv Jensen til å svare på dagens praksis. Allerede 27. august svarte Siv Jensen - og hun svarer godt.

Skal legge vekt på all type dokumentasjon
Jensen peker på hvordan folkeregisteret kontinuerlig arbeider med å forbedre kontrolltiltak knyttet til bostedsregistrering - og ikke minst nye rutiner som skal sikre registrering av hjemløse. Hun skriver i sitt svar at folkeregisteret skal "legge vekt på all dokumentasjon som kan indikere opphold i Norge. Dette kan for eksempel være bekreftelse fra en institusjon, en offentlig omsorgsperson, legeavtale, kontakt med politiet, utbetaling av sosialstønad, kvitteringer mv. En bekreftelse fra Bymisjonen vil også kunne sannsynliggjøre at vedkommende oppholder seg i Norge".

Lover behandling av alle saker
Hun skriver også at om en person kontakter folkeregisteret og beskriver sin situasjon i Norge - selv etter at klagefristen er utløpt, vil saken likevel bli behandlet som omgjøringssak - ikke klagesak.

Hun oppfordrer hjemløse til å ta kontakt med skatteetaten og folkeregisteret via e-post, telefon eller personlig oppmøte. Uavhengig av hvordan kontakten tas, skal saken bli registrert i saksbehandlingssystemet så raskt som mulig for behandling.

Avslutningsvis skriver finansministeren: "Jeg vil be Skattedirektoratet ta kontakt med Bymisjonen for å undersøke om det er rom for forbedringer av rutinene for registrering av personer som i lang tid ikke har hatt kjent oppholdssted i Norge".

Vil skatteetaten bekrefte de forbedringene Siv Jensen beskriver?
Fagrådets styreleder og leder av Kirkens Bymisjons 24SJU, Kirsten Frigstad (bildet), arbeider med de mest utsatte rusavhengige i Oslo. Hun var svært spent på svaret fra finansministeren. Til sekretariatet sier hun nå "Jeg er fornøyd – spesielt fordi det her står at skatteetaten skal omgjøre vedtaket dersom vi bekrefter at vedkommende er i landet. Dette har vi ikke fått til før på en enkel måte. Vi vil ta kontakt med skatteetaten for å få dette bekreftet!"

Vi liker ordlyden i brevet fra finansministeren og forventer at skattedirektoratet og folkeregisteret følger opp. Det er en liten gruppe mennesker dette gjelder - i svært sårbare livssituasjoner, og vi trenger de fleksible ordningene Jensen legger opp til.