19. oktober klokken 19.00 er det for femte gang klart for Rockovery Oslo! Denne gangen i levende strømmeformat. 

Du får tilgang til konserten om du haker av på "Skal" på Facebook-eventen Rockovery 2020 OSLO - LIVE STREAM. Da får du tilgang til en eksklusiv lenke til streaming via youtube en tid før konserten starter.

Les mer om arrangementet og få tilsendt innloggingsinformasjon her: https://fb.me/e/30ZD8EDCc

Musikkterapeut Christine Wilhelmsen vil være programvert for produksjonen. På scenen står artister tilknyttet musikkterapi fra psykisk helsevern, rusbehandling og kriminalomsorg.

Todelt mål

Målet med arrangementet er todelt.

  1. Konserten skal gi folk knyttet til psykisk helse- og rustjenester mulighet til å stå på en profesjonell scene og fremføre musikken sin foran et raust publikum - også på internett.
  2. Å skape positiv oppmerksomhet rundt forbindelsen mellom musikk og helse og musikkterapi.

Rock og Recovery

Rockovery er et ordspill på rock og "recovery". Selv om rock fremheves i tittelen er konserten åpen for alle musikalske sjangre! "Recovery" betyr i denne konteksten en tilnærming i helseomsorg med fokus på brukermedvirkning, mestring, håp, identitet og samfunnsdeltakelse.

Arrangør er Norsk forening for musikkterapi (NFMT) i samarbeid med en gruppe på seks musikkterapeuter.

Verdensdagen for psykisk helses tema 2020: Spør mer

Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse.