Kampanjen som  Frelsesarmeen har tatt initiativ til, er ikke ment som en pekefinger-kampanje, men som en solidaritetsmarkering med de som lider under egen eller andres rusbruk.

På grunn av smittevernhensyn og usikkerhet rundt planlegging blir det i år en digital markering, men Frelsesarmeen håper likevel at mange vil være sammen med dem å markere dagen.

Vi håper at selv om temaet er alvorlig, så kan vi møte mennesker digitalt med godt humør og med vennlige oppfordringer og opplysninger.
Frelsesarmeen

Tema for Rusfri dag er i år "Sommer og rus", med spesielt fokus på barna. Mange barn trenger at vi oppfordrer til refleksjon og til fravær av skade og utrygghet, sier Wenche Walderhaug Midjord og Lisbeth Kleveland i Frelsesarmeen. Mange barn har lenge hatt det vanskelig når skolene har vært stengt. Det er mange barn som heller ikke får den sommeren og ferien som de hadde gledet seg til, fordi voksne rundt dem unner seg for mye alkohol.

Rundt 90 000 barn lider årlig av foreldres rusbruk, og nær tre av ti barn opplever at foreldrene drikker mer i ferien enn ellers i året. På en uke i sommerferien drikker nordmenn totalt 300 000 liter mer enn ellers i året.

Barn får med seg mer enn mange voksne tror.

Frelsesarmeen håper at folk liker og deler arrangementet på digitale plattformer som Facebook, Instagram og Snapchat. Rusfri dag er et Facebook-arrangement. Vil du være medarrangør, er det også mulig, bare ta kontakt med Wenche Walderhaug Midjord  eller Lisbeth Kleveland i Frelsesarmeen.

Profil-bilder på Facebook og Snapchat-filter er publisert og er til fri benyttelse: