Konferansen fokuserer på innhold, kvalitet og hva som bidrar til gode resultater i rusbehandling. - Hvordan vi skal forstå rusavhengighet som helseproblem og hvordan vi skal sikre en god bedringsprosess og oppfølging.

Konferansen vil foregå i Trondheim 5.-6. september på Clarion Hotel & Congress Trondheim (Brattøra)

Fagrådet har fått mange innspill til programmet og opplever sterkt engasjement fra både spesialisthelsetjeneste, kommuner og brukerorganisasjoner på hva rusbehandling er og bør være. Følgelig presenterer programmet stor bredde.

Vi er stolte over å kunne presentere et spenn fra direktør for Norges nasjonale institutsjon for menneskerettigheter Petter Wille, som vil ta for seg menneskerettigheter i rusbehandling, - til gode tilbud om rusbehandling i spesialisthelsetjenesten og i kommuner. Vi kan love kloke perspektiver fra folk med brukererfaringer, fra folk som kjenner betydningen av ledelse og tjenesteutvikling, - og ikke minst fra folk som forsker på risikofaktorer og viktigheten av relasjoner.