Fagrådet er glad for å kunne presentere et program med sterke innledere og vi ser vi fram til et tankevekkende seminar!