Vårt første arrangement i samarbeid med Tyrili starter med journalist Thomas Ergo 17. august klokka 13.00 – 14.30. Overskriften er: Brytes rettigheter for utsatte grupper oftere enn hos andre?

Thomas Ergo vil fortelle om sine erfaringer opp gjennom årene som sosialjournalist og i hvilken grad rettighetene oftere brytes for de utsatte. De siste årene har han skrevet mye om ungdom og ungdom med rusproblemer som har kontakt med barnevernet. 

Thomas Ergo vil etter innlegget fortsette i dialog med generalsekretær i Barn av Rusmisbrukere Marius Sjømæling, pasient- og brukerombud i Oslo og Viken og Sosial- og eldreombud i Oslo Anne-Lise Kristensen og leder i Tyrilistiftelsen, Anders Dalsaune Jansen.

Det vil være åpent etter gjeldende smittevernregler, men vi vil også streame alle arrangementene via vår Facebookside @rusfeltet

Journalist Thomas Ergo har i mange år arbeidet for å belyse utsatte gruppers levekår

Gjennom store og små reportasjer har Thomas Ergo vist hvordan samfunnet svikter mange av dem som har størst behov for samfunnets hjelp. Ergo beskrives ofte som en sosialreporter som utnytter kraften i kombinasjonen graving og storytelling.

Reportasjene og historiene som Ergo har skapt de siste årene, har vært en sterk bidragsyter til politisk debatt! Med sitt engasjement, klarsinn og likeverdige tilnærming bidrar han til å øke kunnskapen om systemsvakheter og vanskelige levekår blant marginaliserte grupper og skriveprosjektene har skapt endring, både lokalt og nasjonalt. 

Vi gleder oss til en tankevekkende start på Arendalsuka 2021.