Daglig leder Torbjørn Matre forteller at grunntanken var å skape et sted hvor narkomane i Oslo kunne komme rett inn fra gata, bli tatt hånd om og hjulpet videre til rehabilitering. Den kvinnelige Frelsesarmé-offiseren Aase Marti var initiativtaker.

Med nye lokaler er også tilbudet endret. Men det ubyråkratiske inntaket er videreført. I dag har P22 15 plasser fordelt på tre faser; avrusning, motivasjon og forberedelse til videre behandling.

Fagrådet møtte daglig leder Torbjørn Matre og nestleder Gunhild Engen (bildet) da vi besøkte P22 denne uka. Matre og Engen beskrev utfordringer og muligheter i samarbeid med andre aktører og i den enkeltes behandlingsforløp.