For oss i Fagrådets sekretariat har 2021 vært et år preget av opp- og nedturer. Oppturene kom som oftest i perioder med lavt smittetrykk. Når vi starter 2022 med høyt smittetrykk og sterke restriksjoner, så er vi bekymret. Ikke på egne vegne, men hva konsekvensene blir for de som trenger åpenhet, fellesskap og samhold mest.

Regjeringen fraværende?
Det er omtrent tre måneder siden regjeringen Støre tiltrådte. De har fått en brå start hvor pandemien har tatt mye tid. Men det er påfallende hvor lite oppmerksomhet rusfeltet har fått hos regjeringen i disse tre månedene. Etter at Hurdalsplattformen ble lagt frem har rus fått lite offentlig oppmerksomhet. Vi kjenner ikke til det interne arbeidet i regjeringen, men vi vil ansvarliggjøre først og fremst helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og hennes politiske stab på området. 

Omkamp om rusreform
Det er et stort flertall for å gi hjelp fremfor straff i Stortinget og ute i rusfeltet. Det viser blant annet vedtaket om etablering av rådgivende enheter ute i kommunene.

Det legges også opp til en omkamp av forslaget om avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika til eget bruk. Det som har blitt omtalt som rusreformen. Det er fremmet et representantforslag i Stortinget 7. desember om å gjennomføre rusreformen. Bak forslaget står det representanter fra de fem partiene som stemte for reformen i juni 2021. Det er ennå ikke bestemt når forslaget skal opp til behandling i Stortinget, men saken ligger nå i Helse- og omsorgskomiteen. Det er ingen grunn til å tro utfallet blir noe annet enn det som ble vedtatt i juni 2021. Men kan vi håpe at det gir fortgang i arbeidet med det som står i Hurdalsplattformen?

Våre planer for 2022
Vi har lagt grovplaner for arbeidet i 2022 og vil bruke januar til å konkretisere disse. Mye vil være gjenkjennlig for dere som har fulgt oss over tid, men noen nyheter blir det også. 

Vi utvider sekretariatet 
Vi har for øyeblikket ute en stillingsannonse på en nyopprettet stilling som rådgiver. Søknadsfristen er 10. januar. Så i løpet av vinteren, eller tidlig vår, håper vi å ha på plass en ny rådgiver. Hvis du har hjerte for rusfeltet og kunne tenke deg å arbeide i den største ideelle paraplyorganisasjonen på rusfeltet så finner du stillingen her. Søk da vel!

Webinar
Fagrådet vil alltid følge opp aktuelle rusfaglige og ruspolitiske saker gjennom hele året. Regjeringen har i Hurdalsplattformen skrevet at de ønsker en forebyggings- og behandlingsreform. Fagrådet ønsker å ta regjeringen på alvor og planlegger et webinar om temaet denne vinteren. Vi vil bidra i å gi dette innhold.

Podcast
I løpet av våren vil vi lansere Fagrådspodden. Vi planlegger så mye som 10 episoder i sesong 1 og nå arbeider vi med tema og innholdet i de enkelte episodene. Uten å avsløre for mye så er målet å bidra til kunnskap og refleksjon rundt enkelte temaer. Skal vi være freidig nok til å kalle det folkeopplysning? Har dere forslag til temaer så ta kontakt med sekretariatet.

Årsmøte, ruspolitisk arena og fagkonferanse
Våre tradisjonelle møteplasser planlegges i hybridversjoner. Årsmøte og ruspolitisk arena i mai i Oslo. I november vil vi gjennomføre vår fagkonferanse og denne gang blir den i Bergen. Vi kommer tilbake med program og påmelding senere i år.

Dette var litt om de store planene vi har, men det viktigste er kanskje alikevel det arbeidet som skjer fra dag til dag. Vi fortsetter å ta opp og synliggjøre aktuelle rusfaglige og ruspolitiske saker. 

Pandemien skaper selvfølgelig usikkerhet rundt en del av vårt arbeid. Vi kan med stor sannsynlighet si at vi heller ikke i 2022 får til noe studietur. Da blir det tredje året på rad at vi ikke får besøkt utenlandske kollegaer for å høre deres erfaringer.

Følg med på nettsiden vår for å få oppdatering om det som skjer på rusfeltet og våre arrangementer i 2022. 

Så gjør vi som statsminister Støre, vi ønsker alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og venner et godt og bedre år.