Årsmøtet 6. mai vil få presentert Fagrådets årsmelding for perioden 18. mars 2020 til 19. mars 2021. Meldingen er publisert på vår nettside, i likhet med tidligere årsmeldinger. 

Utgangspunktet for arbeidet er Arbeidsplanen som årsmøtet vedtar og den langsiktige strategien styret har vedtatt.

Noen hovedpunkter er arbeidet knyttet til rusreformen og utfordringene med koronapandemien. I tillegg kommer en rekke innsatser knyttet til prosjekter, bistand til medlemmer, deltagelse i fagnettverk, koordinering av bruker- og pårørendenettverk, og produksjon av 200 nettsaker. 
 

Klikk her for å kikke nærmere på årsmeldingen.