Veilederen handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten skriver Helsedirektoratet på sin nettside. Veilederen beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasientens eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, ungdom og barn som pårørende.

Den nye veilederen inkluderer også linker til praktiske og nyttige verktøy, metoder og publikasjoner hos andre aktører.

Les veilederen her