Legespesialiteten innen avhengighetsfaget har en stolt seksårig historie i Nederland (Master in Addiction Medicine). Det er allerede utdannet 150 spesialister, men behovet er fortsatt stort, fortalte ansatte ved Novadic-Kentron i Vught da Fagrådet besøkte dem i juni. Satsingsområder er forskning og å opparbeide ekspertkompetanse på alle typer rusmidler.

Saskia Bujis

Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin ved Novadic-Kentron i Nederland, Saskia Bujis. Foto: Torhild Kielland

Medisinsk GHB
En av legespesialistene ved Novadic-Kentron, Saskia Buijs, har de siste årene bidratt til å utvikle effektive prosedyrer for avrusning av GHB. Basert på en rekke pasientrapporter har de tidligere anbefalt benzodiazepiner som førstevalg for  avrusning.

Nå har de imidlertid utviklet en medisinsk GHB som de har prøvd ut i et nedtrappingstudie med 229 GHB-avhengige pasienter. Resultatene er gode og legemiddelet viste seg å være både effektivt og trygt.

Metoden de brukte var å designe et stort multisenterstudie ved seks ulike rusbehandlingsinstitusjoner i Nederland. GHB-avhengige, døgnpasienter (229 unike, 274 innleggelser) ble kartlagt, behandlet og trappet ned med medisinsk GHB (kalt DeTiTap prosedyren).

Nær ni av ti pasienter fullførte avrusning
Resultatene viste at 85% av pasientene klarte å gjennomføre avrusning med denne framgangsmåten, som i snitt tok ca 12 dager.

Medisinsk GHB viste seg å - ikke bare være effektiv rent fysisk, men reduserte i tillegg abstinenssymptomer og russug som depresjon, angst og stress. De nederlandske legene har dermed konkludert med at medisinsk GHB er et trygt alternativ til benzodiazepiner i deres avrusningsprosedyre.

Les mer om studiet ved å klikke her