Fagrådet er de formelle eierne av Rus&Samfunn og har arbeidsgiveransvar for redaktør Berit Simenstad.

Nettmagasinet er imidlertid redaksjonelt uavhengig og arbeider etter redaktørplakaten.

Redaktør Berit Simenstad minner også leserne om at Rus & Samfunn ikke har noen agenda bak sakene de publiserer. Magasinet formidler saker av betydning for rusfeltet og ønsker størst mulig bredde i hvordan de dekker feltet. I journalistikken intervjuer man personer med mange ulike synspunkter uten at disse synspunktene er magasinet meninger.

At magasinet er redaksjonelt uavhengig innebærer at sekretariatet i Fagrådet verken leser eller godkjenner saker før de kommer på trykk på rus.no.