Ugjerningene er en følge av oppfordringen fra den nyvalgte president Duterte og hans storstilte narkotikaaksjon med mål om å utrydde kriminalitet på seks måneder. Drapene er utenomrettslige og utført av både sivile og politifolk.

Den dramatiske situasjonen har ført til at fengslene er fylt til randen og aviser verden over viser bilder av elendige soningsforhold. Celler beregnet på 20 mennesker huser 200, fengsler bygget for 800 personer har nærmere 4000 innsatte osv. Det florerer av sykdommer og vold og situasjonen er uverdig og uholdbar.

329 ikke-statlige organisasjoner verden over har nå skrevet et åpent brev til FN der de ber om umiddelbar hjelp til det filippinske folk. Det er IDPC (International Drug Policy Consortium  - A global network promoting objective and open debate on drug policy) som 2. august sendte to åpne brev, på vegne av organisasjonene, til UNODC Executive Director, Mr. Yury Fedotov, og INCB President, Mr. Werner Sipp. I brevene ber organisasjonene om at Fedotov og Sipp må sørge for en umiddelbar stopp på de utenomjuridiske henrettelsene.

Flere Norske organisasjoner har signert brevene; ProLAR, Foreningen for Human Narkotikapolitikk, NORMAL og Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

I tillegg har RIO (rusmisbrukernes interesseorganisasjon) skrevet et eget brev til statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie der de ber om at

"norske myndigheter gjør en formell henvendelse til President Duterte, UNODC og INCB og ber om at Filippinene respekterer grunnleggende menneskerettigheter og forholder seg til internasjonalt aksepterte normer for hvordan vi håndterer narkotikaproblemer."

RIO viser til Bent Høies tale under UNGASS2016 (FNs spesialsesjon om narkotika - UN General Assembly Special Session) om Norges motstand mot dødsstraff og gjennomgående fokus på å møte personer med rusproblemer med helsehjelp.

Sluttdokumentet etter UNGASS2016 fastslår at nasjoner oppfordres til å møte folk med narkotikaproblemer med helse- og sosialrettede tiltak og søke et proporsjonalt forhold mellom straff og forbrytelse.

Fagrådet støtter og stiller seg bak engasjementet fra norske organisasjoner om at grunnleggende menneskerettigheter blir respektert.