Luke 9 er Funkishuset. Funkishuset er et lavterskel helse- og omsorgstilbud for rusmiddelavhengige som har eksistert i snart 18 år. Funkishuset er et av mange lavterskeltilbud som finnes i Norge og som møter mennesker i den mest sårbare perioden i livet. Vi er glad Funkishuset og andre lavterskeltilbud finnes og er medlemmer i Fagrådet. 

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge og også representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper kan skape både refleksjon og inspirasjon.

Funkishuset:
Hva burde folk i rusfeltet å vite om dere?

Tilbudet drives av en stiftelse og er det eneste i sitt slag, hvor hele seks kommuner (Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå) samarbeider i forhold til drift av et slikt tilbud. 

Vi er lokalisert i en funkisvilla sentralt i Sandnes kommune og rommer et bredt spekter av tjenester som helsehjelp, ernæring, hygienetilbud, brukerutstyr, sosiale aktiviteter samt individuell oppfølging og transport.

Vi er også oppsøkende i Sandnes sentrum og reiser jevnlig ut på treffsteder i de fem andre kommunene.  Hjelpen som gis er basert på her og nå, og huset er en trygg base de kan oppsøke i gode og dårlige tider. Målet er at våre tjenester skal bidra til bedre helsetilstand og livskvalitet samt redusere overdoser og overdosedødsfall.

Vi tilbyr også kompetanseheving i form av hospitering, foredrag og oppfriskning i for eksempel hjerte- og lungeredning til ansatte og brukere i våre kommuner.         

Hva er dere aller mest fornøyd med å ha fått til?

Vi har lykkes med at brukerne kjenner eierskap og tilhørighet til Funkishuset, noe som er svært viktig for å nå målgruppen. De tar vare på stedet og føler seg hjemme her. Begrepet Topofili kan beskrive noe av dette.

Videre er vi fornøyd med at vi har klart å etablere gode relasjoner til våre brukere og at vi har stor tillit i miljøet. Dette er utrolig viktig for å nå ut med helsehjelpen. Det at vi har klart å etablere et godt forhold til våre naboer er også en fin ting. En stabil personalgruppe viser at vi også har lykkes med et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår.

Hvilke satsningsområder og «nyttårsforsett» har dere for 2022?

Neste års satsingsområder er ikke endelig bestemt, det gjør vi på planleggingsmøte i januar. Det er flere tema vi ønsker å ha fokus på.

  • Vi ønsker å lære mer om traumebasert omsorg for å forstå og bistå brukere bedre.
  • Vi ønsker å ha fokus på den seksuelle helsen, et tema det snakkes for lite om.
  • Vi er veldig opptatt av digitalisering av tjenester og hva det innebærer for våre brukere. Vi erfarer at det gir store utfordringer og at de trenger en del praktisk hjelp for å henge med i digitaliseringen av samfunnet.
  • Ift videre drift er det er mål i 2022 å få på plass en ny fireårig samarbeidsavtale med våre 6 stiftelseskommuner.

Hvis dere var kongen av rusfeltet – hva ville dere ha tatt tak i først?

I det daglige ser vi hvordan det påvirker folk å ikke ha et ordentlig sted å bo, enten på grunn av mangel på bolig eller fordi de ikke klarer å beholde en bolig over tid.
Vi ville tatt tak i denne problematikken og sørget for at kommunene skulle få mer ressurser til å skaffe ulike boliger samt å bistå gruppen med å  holde på en bolig over tid.

Vi ville også jobbet for at hjelpeapparatet skulle legge mer til rette slik at brukerne lettere kunne benytte seg av hjelpen som finnes.