Luke 12 er ALF, senter for arbeidslivsforberedelse i Bergen. Arbeid og aktivitet er viktig elementer for alle. ALF er stolte av å bidra til FNs bærekraftsmål om å «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder» (mål nr. 3) og «Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle (mål nr. 8)».

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge og også representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper kan skape både refleksjon og inspirasjon.

ALF:

Hva burde folk i rusfeltet vite om dere?

ALF as, Senter for arbeidslivsforberedelse, er en arbeids og inkluderingsbedrift i Bergen som siden 1999 vært med på å utvikle arbeidsrettede tilbud til mennesker med rusavhengighet, psykiske lidelser og andre sosiale utfordringer i forhold til arbeidsdeltakelse.

Vi var først i Norge med å tilby et lavterskel arbeidstilbud for mennesker i aktiv rus. Dagsverket gir den enkelte mulighet til å realisere seg selv som arbeidstaker i et dag-til-dag tilbud. Dagsverket har gitt mange et liv med mindre rus, og inspirert flere til å starte lignende tilbud mange steder i landet.

ALF as har også utviklet Aurora, et tilbud til kvinner før, under og etter soning. Tilbudet er unikt i Norge, og har med mottoet «Straff som mulighet» bidratt til at mange kvinner har fått en bedre straffegjennomføring og ikke minst en god overgang til et bedre liv etter soning.

Vi har også utviklet og tilbyr MB-programmet, Medarbeider med brukererfaring, hvor vi vi hvert år siden 2006 har utdannet erfaringskonsulenter innen rus og psykisk helse.

I tillegg til dette tilbyr vi både arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid for mennesker med ulike yrkesmessige utfordringer i samarbeid med Nav og Bergen kommune.

Hva er dere aller mest fornøyd med å ha fått til?

  1. At vi klarte å etablere Dagsverket, som et tilbud til personer i aktiv rus som ikke bare var et «værested», men også et sted hvor den enkelte opplever mestring, et miljø som forventer noe av en, og hvor man kan få tilført kompetanse.
  2. Og at vi har bidratt til å utdanne et stort antall erfaringskonsulenter innen rus og psykisk helsevern.
  3. At Bergen Kommune ser på oss som en viktig samarbeidspartner i utvikling av arbeidstilbud til rusavhengige, og at vi har bidratt til at mange mennesker i dag lever gode liv som vanlige arbeidstakere.

Hvilke satsningsområder og «nyttårsforsett» har dere for 2022?

Vi ønsker bl.a. å få videreført vårt nyeste tilbud, Via ALF som tilbyr tidligere rusavhengige starthjelp for å komme i arbeid. Tilbudet er etablert i år som et prosjekt i samarbeid med kommunen, og har en ubyråkratisk og enkel innsøking. Etter kun 8 måneders drift har halvparten av deltakerne startet i arbeid. Tiltaket er i utgangspunktet et prosjekt ut 2021.

Hvis dere var kongen av rusfeltet – hva ville dere tatt tak i først?

Hvis vi fikk bestemme ville det være et mye større fokus på ettervern og inkludering i arbeid og utdanning i all rusbehandling.

Vi ønsker at rusavhengige skal få tilbud om tilknytning til arbeid allerede før behandling. En tilknytning til et arbeidsrettet tilbud som kan starte før behandling, følge den enkelte gjennom behandlingstiden, og stå klar med et arbeid eller utdanningstilbud ved avslutningen av behandlingen. Dette vil kunne øke motivasjonen og redusere usikkerheten for å gå inn i et behandlingsløp. Og ikke minst – redusere risikoen for tilbakefall i de vanskelige overgangene.

Med ønske om en riktig god jul, og et godt nytt år til alle.
Hilsen fra ALF as