– Vårt overordnede mål er å sikre gjennomføring av behandlingstilbudet av hensyn til våre pasienter og deres pårørende, til tross for den vanskelige situasjonen. Så langt vi kan vurdere det, har vi klart det, sier daglig leder Toril Andreassen ved Stiftelsen Renåvangen.

Påvirker hverdagen

Selv om livet går sin gang ved institusjonen så påvirkes hverdagen. Rådene fra sentrale helsemyndigheter følges og mange av rutinene er endret. Alle pasienter har fått enkeltrom. Institusjonen er stengt for besøkende og møter utenfor institusjonen.

– Det tyngste var å gi beskjed om at pasienter på ettervern ikke lenger kunne komme på besøk.

Pasienter som har gjennomført behandlingen, får invitasjoner til samlinger og mulighet til å komme på avtalte besøk. Så lenge koronakrisen varer må vi dessverre si nei til det.

Rutinene ved måltidene er lagt om. Ansatte og pasienter spiser ikke lenger sammen. De ansatte har med matpakke og buffé-servering for pasientene er avviklet. Familiebesøks-helgene er avlyst i denne perioden

Ingen smittede

Det er ikke påvist smitte blant pasientene eller blant de ansatte.

– Vi følger rådene med håndvask og avstand.

Det er laget gode planer i samarbeid med helseansvarlige og legene, for hvordan institusjonen skal rigges hvis det påvises smitte. De første ukene var flere ansatte i karantene etter utenlandsreiser og noen med forkjølelsesymptomer. Pasienter med slike symptomer ble satt i isolasjon.

Pasientene bekymret

Den uvanlige og det uforutsigbare i situasjonen har gitt mange bekymringer for pasientene. – Derfor har vi brukt mye tid på informasjon, vært i dialog med pasientgruppa og gitt kontinuerlige oppdateringer, sier Andreassen.

– Én pasient har avbrutt behandlingen siden 13. mars, men vi setter ikke det i sammenheng med korona-situasjonen.
Toril Andreassen

For å styrke fellesskapet har vi innført en felles turdag for pasienter og ansatte. Det har skapt en type nærhet og tillit som gir alle styrke.

Nye inntak

Et par dager før restriksjonene ble innført kom det to pasienter til Renåvangen. De første ukene etter 12. mars ble det ikke tatt inn nye pasienter, men så langt i april er det tatt inn fem pasienter. Det har ikke vært noen problemer med å gjennomføre avrusing som vanlig. Vi har imidlertid hentet pasientene direkte fra avrusingen for å unngå kritiske situasjoner.

– To pasienter har hatt planlagt avslutning av sitt behandlingsopphold. For pasienter som er i sluttfasen av sin behandling har det vært utfordringer i planleggingen som trengs før utskriving. Samarbeidsmøter kan skje digitalt, men det som skal skje på pasientens hjemsted har vi måttet utsette.

God oppfølging fra Helse Sør-Øst

– Vi opplever å få god informasjon og oppfølging fra oppdragsgiver Helse Sør-Øst. De ukentlige Skype-møtene oppleves som en trygghet i denne krevende tiden. Det er viktig for oss å levere på det oppdraget vi har fått av Helse Sør-Øst, sier Andreassen.

– Vi har fått begrenset hjelp fra kommunehelsetjenesten, blant annet har vi fått avvist en forespørsel om testing. Med det resultat at vi skaffet til veie tester selv og kjørte den egenhendig til et privat laboratorium i Oslo. Heldigvis var testene negative.

– Som leder er jeg stolt av de ansatte og pasientene som har vist fleksibilitet, raushet og ikke minst stor innsats i en krevende tid, avslutter Andreassen.