"Innovative grep i norsk boligpolitikk" var den spenstige overskriften på konferansen, og administrerende direktør i Husbanken Bård Øisteinsen var en av dem som understreket både Husbankens og boligpolitikkens store innovasjonskraft, gjennom nytenkning og digital transformasjon (som eksempelvis nye systemer for startlån og bostøtte). Dette har blitt særlig framtredende innenfor boligsosialt arbeid sa han.

Arbeidet med veiviseren har foregått i snart to år og er et viktig tiltak i den nasjonale boligstrategien "bolig for velferd". Veiviserformatet ble valgt framfor veileder ut fra funksjonalitet for kommunene. 14 kommuner har bidratt i en ressursgruppe sammen med flere testkommuner som har prøvd ut veiviseren. Sammen med Husbanken står flere samarbeidende direktorat bak arbeidet; Barne-, ungdoms-og familiedirektoratet, helsedirektoratet, arbeids- og velferdsdirektoratet, kriminalomsorgsdirektoratet, integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Arbeidet er ikke avsluttet og en arbeidsgruppe representert med åtte kommuner vil være med å utvikle veiviseren videre.

Regjeringen forventer at instansene koordinerer seg, sa Jan Tore Sanner. Veiviseren er en elektronisk kunnskapsbank - En kokebok, sa Sanner, - med gode oppskrifter som forenkler samhandlingen.

Prosjektleder for det faglige innholdet i veiviseren Solveig Seljeflot informerte om at Veiviseren.no blant annet inneholder 90 eksempler fra 32 ulike kommuner. Råd for hvordan planlegge, lede og utvikle boligsosialt arbeid. Den viser beskrivelse av prosessen på hvem som gjør hva knyttet til strategi og planarbeid, med å peke på både prosess, lovverk og konkrete eksempler. Veiviseren inkluderer forskning og utredninger og gir en ryddig oversikt på både plannivå og praktisk utførernivå.

Veiviseren presenterer også 20 brukerorganisasjoner inkludert MARBORG, A-larm og LMS. Flere av rusfeltets bruker- og pårørendeorganisasjoner var imidlertid ikke med i oversikten. Seljeflot informerte om at nettsiden stadig vil bli oppdatert og oppfordret både enkeltpersoner og virksomheter til å komme med innspill på informasjon som mangler.

Konferanseprogrammet inkluderte også den gjeve utdelingen av Statens pris for boligsosialt arbeid, delt ut av Anniken Hauglie og Jan Tore Sanner (begge til venstre i bildet). Juryen hadde nominert fire kandidater som har jobbet systematisk med boligsosialt arbeid og gjort en stor forskjell for folk som er i en vanskelig bosituasjon. Kandidatene var: Holmestrand kommune, Oslo kommune - bydel Sagene, Sandnes kommune og Bodø kommune. Vinneren ble Sandnes kommune for blant annet sitt brede botilbud, brukerforum, informasjonsmøter med pårørende, høye måloppnåelse og gode metodeutvikling. Prisen er foruten heder og ære en sjekk på 100.000 kroner.

Fagrådet gratulerer Sandnes kommune med prisen og gratulerer Husbanken, kommunene og direktoratene med en solid veiviser i boligsosialt arbeid!