Helsedirektoratet ønsker å stimulere til:

  • Sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og lokalsamfunnet
  • Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til at brukerne opprettholder eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet
  • Styrket lederkompetanse, fagutvikling, større faglig bredde og tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning
  • Etisk refleksjon og kunnskapsbasert praksis

Fylkesmennene forvalter tilskuddsordningen på til sammen 337 millioner kroner.  Primærmålgruppe er brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenestene og deres pårørende. Kommuner og fylkeskommuner kan søke. Det er ulik søknadsfrist for ulike fylker.