De inviterte var NAV Løten, NAV Hamar, NAV Stange,  NAV Hedmark, Sagatun Brukerstyrt senter, kommunale psykisk helse - og rusteam, Sykehuset Innlandet og Fagrådet - rusfeltets hovedorganisasjon.

NAV leder i Ringsaker Roy Carstens åpnet programmet på Prøysenhuset etter at musiker med brukererfaring Steffen Andre Thune hadde slått an tonen foran mer enn 150 deltakere.

Fylkesmannen i Hedmark ved seniorrådgiver Arild Bækkevold (til høyre i bildet) og KoRus - Øst ved Atle Holstad (t.v. i bildet sammen med konfransier og avdelingsleder Monica M. Jørgensen i NAV Ringsaker), holdt innlegg om rammeverk, føringer og utviklingstrekk på rusfeltet.

Ny opptrappingsplan var utgangspunktet for rådgiverne  der symptomlidelser blant unge,  overdoser og samhandling var viktige punkter. En bekymring Bækkevold hadde var knyttet til mengden omorganiseringer. Blir definerte roller utvannet, spurte han.  Trenger vi spisskompetanse på rus også i NAV? Rus og psykisk helse er mange steder organisert under helse og omsorg - er dette gode utviklingstrekk?

Bolig i etterkant av behandling var også et viktig punkt der Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid (2014–2020) Bolig for velferd ble løftet fram sammen med RIOs ønskeliste til NAV.

138 millioner kroner er delt ut fra Fylkesmannsembetet til rusfeltet i Hedmark siden 2008. Disse midlene har vært øremerket og gått til konkrete stillinger og utvikling av tjenester. Et tankekors med den nye ordningen med rammetilskudd/frie midler som ble gitt til kommunene i 2016, er at svært lite har gått til rustjenesten sa Bækkevold.

Holstad informerte om resultater for BrukerPlan i Hedmark og Oppland. - Arbeid er kanskje det mest undervurderte rehabiliteringsverktøyet innen rus og psykisk helse, sa han og refererte til Sverre Nesvåg. 75 % av registrerte brukere i kommunene i Hedmark og Oppland har ingen, eller et "ikke tilstrekkelig tilbud" om arbeid og aktivitet.

Hans Erik Dyvik-Husby  (hovedbildet) kåserte ut fra overskriften "mørkemann og svartblogger". Dyvik-Husby tok utgangspunkt i begrepet "brahet". Hva er det å ha det bra, brahet over tid, spurte han. Han fortalte sin sterke historie da han som seksåring mistet moren sin, - og mangelen på hjelpetilbud i etterkant. Sorgreaksjonen og tomrommet som kom da han ble tenåring og hvordan han kjemisk påvirket sin "brahet" via rusmidler.

Jeanette Rundgren, erfaringskonsulent fra KoRus-Øst skisserte brukererfaringer med NAV på godt og vondt. Hun ga mye ros for viktig arbeid, men også viktige innspill på verktøy for å oppnå gode relasjoner. God informasjon, gi tillit, støtte mål og drømmer, gjøre det "lille ekstra", sikre økonomisk trygghet, meningsfull aktivitet, bruke individuell plan og ansvarsgrupper gjennomført. Det siste som selve grunnpilaren i rehabilitering.

Fagrådet hadde en kort orientering om vårt arbeid før dagen avsluttet med gode lokale eksempler på godt rusfaglig arbeid med påfølgende paneldebatt.