Hun starter i ny jobb som direktør for helse og velferd i Fredrikstad kommune. Hun starter i den nye jobben 1.januar. Helse og velferd i Fredrikstad kommune har 2100 årsverk og omsetter for 2,7 milliarder kroner.

Holstad vil da gå ut av styret i Fagrådet fra samme tidspunkt. I perioden frem til årsmøtet i mai 2021 vil styret ha et medlem mindre. Årsmøtet i mai 2021 vil velge en erstatter for henne.

Janka Holstad har vært direktør for divisjon behandling siden august 2016 og styremedlem i Fagrådet siden mai 2019. Hun har tidligere vært seksjonsleder ved Akershus universitetssykehus og virksomhetsleder innenfor Helse og sosial i Eidsvoll kommune.
 

Vi ønsker Janka lykke til med ny jobb i Fredrikstad kommune og håper på et videre samarbeid med henne og hennes nye arbeidssted.