Fremskrittspartiet er nå det eneste partiet som ikke har programfestet en retning fra straff til helse. Fremskrittspartiets landsmøte ber imidlertid regjeringen om å "forenkle alkoholforskriften slik at den ikke skaper unødvendig byråkrati for utsalgssteder og kommuner".

Forvirrende alkoholforskrift?
Landsmøtet begrunner vedtaket med en påstand om at Norge har for strenge regler for omsetning av alkohol, noe som reguleres av alkoholloven og alkoholforskriften. FrP mener at ordningen med prikkbelastning ved brudd på alkoholforskriften er forvirrende og skaper problemer for butikker og skjenkesteder. Et eksempel er at det ikke er lov å sette alkoholsterk øl og alkoholsvak øl på samme hylle av hensyn til forbrukeren. Alkoholsterk øl skal ikke kunne forveksles med alkoholsvak. På den annen side er det lov å sette alkoholfri øl og alkoholsvak øl på samme hylle. Fremskrittspartiet mener dette er forvirrende regelverk for de ansatte.

Ingen uttalelser om avkriminalisering
FrP har ingen vedtatte resolusjoner eller uttalelser om endring av retning fra straff til helse. I landsstyrets innstilling til prinsipp- og handlingsprogram står det at FrP vil:

  • styrke forebyggingsarbeidet for å hindre rusmisbruk
  • ansvarliggjøre den enkelte til å bidra med å løse sin egen situasjon
  • bruke ledig kapasitet blant offentlige og private for å behandle rusmisbruk
  • utvide bruk at av vaksinen Naltrekson
  • utvide bruken av Nalokoson nesespray til nasjonal ordning for å hindre overdoser
  • øke kunnskapen om helsesituasjonen til barn født av rusmisbrukere

Sier nei til heroinassistert behandling
FrP skriver at de vil styrke rehabiliteringdelen av legemiddelassistert rehabilitering (LAR), men sier nei til å inkludere heroinassistert behandling som en del av LAR.

Stort sprik mellom ungdomspartiet og moderpartiet
Fremskrittspartiets Ungdomsparti diskuterte avkriminalisering på sitt landsmøte i april der sentralstyremedlem Fredrik Juel Hagen blant annet uttalte - Avkriminalisering av narkotika er ikke uproblematisk, men det er uten tvil et bedre alternativ. FpU har tidligere også gått ut med ti grunner for å legalisere cannabis.

Likevel - lite tvil om et skifte fra straff til helse
Til tross for manglende uttalelser fra Fremskrittspartiet om avkriminalisering er det nå liten tvil om at vi i Norge i løpet av neste stortingsperiode vil oppleve en ruspolitisk paradigmeskifte hvor helsehjelp fremfor straff skal benyttes. Både Høyre, Arbeiderpartiet, KrF, Venstre, Senterpartiet, Miljøpartiet de grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har gått inn for å overføre reaksjoner på rusbruk fra justissektoren til helsefeltet. Partiene har ulike formuleringer, men Fremskrittspartiet er nå det eneste partiet som ikke har programfestet en retning fra straff til helse. Detaljene i en ny ruspolitikk, uavhengig av hvilken regjering som sitter, vil ta noe tid å utforme. Men under Fagrådets ruspolitiske seminar 8.desember 2016 gikk nestleder i Høyre, Bent Høie og Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen, langt i formidle at veien til ny politikk vil være å sette ned et NOU-utvalg.

Erfaringsmessig vil NOU-utvalg bruke mange måneder på sitt arbeid, kanskje opp til 12 måneder. Med høringer og behandling i departementet er siste del av 2019 kanskje det tidligste, mest realistiske tidspunkt hvor Stortinget får en sak om ny ruspolitikk. Så ting tar tid, men det viktige signalet om at straff ikke er måten vi skal møte rusavhengige på i fremtiden, håper Fagrådet at vi allerede i år ser konsekvensen av.