Mange av pasientene i målgruppa strever med timeavtaler og oppmøter på sykehus. Gjennom den mobile hepatitt-bussen, som kommer dit folk til vanlig oppholder seg, kan mange flere bli undersøkt, få resept og starte behandling.

Hepatitt-bussen tilbyr informasjon og screening til pasienter som er i rusbehandling. Hepatittbussen tilbyr hurtigtester for hepatitt C, en ultralydundersøkelse av leveren med Fibroscan og hurtigtest for HIV. Det busspersonellet ikke gjør, er å i gangsette behandling. Men de samarbeider med lokalt helsepersonell når testene er positive slik at behandling kan komme i gang. Ideen med en mobil enhet er hentet fra tilsvarende arbeid i andre land – der helsetilbudene kommer til pasienten.

Et tilbud siden høsten 2018

Bussen har vært på veien siden høsten 2018 da tilbudet startet som et samarbeidsprosjekt mellom proLAR-Nett og oss i Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon. Etter at prosjektperioden var ferdig høsten 2019 har proLAR-Nett fortsatt tiltaket gjennom sin daglige drift. Det siste året har bussen vært på veien i 15 uker der de har testet 154 pasienter for HCV virus. Arbeidet har avdekket 74 personer med kronisk hepatitt C, der alle har fått resept og startet behandling. 

Vil søke om videre driftsmidler

Med så gode resultater ønsker proLAR-Nett å søke videre driftsmidler for å fortsette å bidra til målene i hepatittstrategien. 

Fagrådet gratulerer med svært solid arbeid. Det er sterkt å se at prosjekter ikke bare blir et lite stunt, men at arbeidet kan fortsette og gi mange mennesker muligheten til et bedre liv.