Vi unngår å snakke om helseutgiftene ved alkohol
Alkohol stod øverst på dagsorden for flere på Fagrådets ruspolitiske seminar. Kari Lossius innledet med å understreke at å investere i behandling av alkoholproblemer er noe av det mest samfunnsøkonomiske Norge kan gjøre. Alkohol bidrar til en svimlende utgiftspost på mellom 18-19 milliarder kroner. En utgiftspost politikerne sjelden snakker om. - Er det sånn at det er enklere for oss å ta tydelig stilling til rusmidler vi ikke bruker selv spurte Lossius. - Moderate doser med alkohol er akseptert og forventet. Med den formidable utgiftsposten er dette en krevende balansegang. På den annen side er moderate doser med illegale rusmidler ikke akseptert og ikke forventet og vi får en helt annen tilnærming.

Vi kan gjøre noe med etterspørselen!
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ble også diskutert på seminaret. Innleder Christian Ohldieck understreket at i hans øyne var det to formål med LAR; å behandle pasientene og å redusere det illegale markedet. Han ønsker at Norge skal bygge ut LAR og styrke behandlingstilbudet gjennom å:

  • få større medikamentutvalg
  • ta i bruk langtidsvirkende morfin
  • bygge ut LAR-enheter

Ved å gjennomføre disse tre punktene kan vi gjøre noe med etterspørselen og dermed komme det illegale markedet til livs mente Ohldieck.

Mari Kjølberg fra Sprøyterommet i Oslo fulgte Ohldieck tett i argumentasjonen og understreket at det faglig sett er mange muligheter til å hjelpe folk bedre gjennom tilbudet om sprøyterom, men at økonomi og politikk i alt for stor grad styrer tilbudet.

Politikk og fag overhodet ikke på lag når det gjelder Hepatitt C
Dette var Lise Aasmundstads tydelige konklusjon på sitt innlegg om viruset hun har båret i 37 år. Endelig har hun startet behandling og tør å være mer åpen om belastningene knyttet til stigmatisering, usikkerhet og følelsen av uverdighet. To av tre rusavhengige har hepatitt C og spørsmålet om behandling bør være inkludert i alle individuelle planer og behandlingsplaner oppfordret hun. Uvissheten knyttet til smitterisikoen i alt fra matlaging til fiskekroker og samliv er truende for mange. -Hepatitt C er ikke akkurat noe sjekketriks skjemtet hun alvorlig.

Kommunene trenger øremerking av opptrappingsplanmidlene
Janka Holstad var klokkeklar i sin oppfordring til politikerne og at øremerking må til for at flere kommuner skal bruke pengene fra opptrappingsplanen riktig. - Lokalpolitikerne trenger retning sa hun. Fortsatt skrives folk med rusproblemer ut fra behandling til det samme tilbudet de hadde før innleggelse. -Vi trenger lovfestet rett til ettervern mente Holstad, og begrunnet dette med at vi må vise større vilje til at folk skal lykkes, som ved andre behandlingstilbud. Mange tilstander gir automatisk rett til opptrening, fysikalsk behandling og ulike tilbud. Slik må det bli for folk som har vært i rusbehandling også!

Slutt å snakke om at folk er behandlingsresistente!
 - Hva betyr egentlig behandlingsresistent spurte Vidar Hårvik i sitt innlegg. - Jo at folk har fått feil eller for kort behandling. Slutt å bruke det ordet, sa han til applaus fra salen. – Målet om rusfrihet er mange steder senket til et mål om å ruse seg mindre og pasienter i døgnbehandling har nå “friheten” til å velge bort de delene av behandlingen “de ikke liker” fortsatte Hårvik. De får anledning til å slippe hele eller deler av behandlingsopplegget, men får likevel fortsette som døgnpasienter. Dette fører til at mange pasienter ikke får det behandlingstilbudet de egentlig trenger – rett og slett fordi de er i en livssituasjon der de kanskje ikke har kunnskap om, og innsikt i, hvordan de skal få det bedre. Denne “liksom-behandlingen” mener Hårvik er “brukermedvirkning inn i idiotien”. Dersom brukermedvirkning blir redusert til at fagfolk bare jatter med pasientene – hva skal vi da med alle fagfolka, spurte han. - Vi er kanskje spesialister på eget liv, men hvordan vi skal komme oss ut av den situasjonen vi har kommet i, trenger vi hjelp til.

Se innleggene ved å klikke på lenkene under:

Velkommen til ruspolitisk seminar.
Jan Gunnar Skoftedalen leder Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Utdeling av ruspolitisk pris til Petter Nyquist

Politikk og fag – ikke på lag? Hvorfor er det så vanskelig å snakke om det som virkelig skader - alkohol?Kari Lossius, Fagdirektør Stiftelsen Bergensklinikkene

Politikk og fag – ikke på lag? Heroinassistert behandling – en prioritert helsetjeneste? Forslag til opioidpolitisk strategi.»
Christian Ohldieck – Ass. avdelingsdirektør avd. rusmedisin Helse Bergen

Politikk og fag – ikke på lag? Sprøyterommets muligheter.
Mari Kjølberg Institusjonssjef Prindsen mottakssenter Oslo kommune

Politikk og fag – ikke på lag? Rammes hep C smittede av en øredøvende stillhet?
Lise Aasmundstad, NUBS og Rehabpiloten

Politikk og fag – ikke på lag? Organisering uten politisk styring?
Janka Holstad, Direktør Divisjon Behandling Blå Kors

Politikk og fag – ikke på lag? Pakkeforløp er svaret, men hva var spørsmålet?
Vidar Hårvik, Leder MARBORG

Seminaret ble avsluttet (bildet) med en paneldebatt bestående av James Stove Lorentzen (H), Kari Kjønaas Kjos (Frp), Ruth Grung (Ap), Ketil Kjenseth (V) og Cathrine Amundsen (Sp).