Gabrielle Welle-Strand har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt gravide som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og deres nyfødte barn. 139 kvinner har deltatt i studien med sine 161 barn. Kvinnene har blitt intervjuet om sin bakgrunn, sitt svangerskap og fødsel. Doktoravhandlingen viser at både metadon og buprenorfin er legemidler som kan brukes under graviditet.

Welle-Strands forskning viser videre at amming gir gode resultater for behandlingskrevende abstinenser og eventuell behandlingstid for spedbarna. Få kvinner (under 20 %) klarte å trappe betydelig ned på dosen med LAR-legemiddel i løpet av svangerskapet. De om lag 20% som trappet ned fikk barn som veide mer ved fødsel. Studien viser ingen sikre forskjeller på forekomst og alvorlighet av abstinenser hos de nyfødte knyttet til om kvinnen trappet ned LAR-legemiddelet eller ikke. Studien viser på den annen siden ingen ulemper ved nedtrapping i svangerskapet.

Gabrielle Welle-Strands disputas er offentlig og vil bli gjennomført ved Ullevål sykehus. Les mer her...