Mangel på arbeid og meningsfull aktivitet gjør noe med selvfølelsen og følelsen av å bidra i fellesskapet. Brukerplankartleggingen i Oslo viser at åtte av ti ikke har arbeid eller aktivitet. Tilsvarende tall finner vi også i andre norske kommuner.

Men hvilke tilbud finnes?
I Oslo opplevde de at mange brukere og deler av hjelpeapparatet ikke kjente til flere av tilbudene som eksisterte. Det var en utfordring. I 2017 etablerte Oslo messen "Fyll dagene" hvor brukere og tilbud kunne møtes for å bli kjent. Bergen, Trondheim og Stavanger har siden etablert tilsvarende messer. 

Digital messe
Koronasituasjonen har gjort at "Fyll dagene" ikke kunne gjennomføres som tidligere år. I år går derfor de fire byene sammen med KS og arrangerer en digital messe. De har etablert et samarbeid med Petter Nyquist (alias Petter uteligger) og vil skape inspirasjon gjennom å treffe folk på digitale kanaler.

"På den måten kan vi treffe folk som strever med rus, skape håp og gjøre tilbudene kjent", sier arrangørene.

Promovideoen for "Fyll dagene 2020".

Live-sendingen streames mandag 14. september fra klokken 12-14 fra Facebook-siden til Petter Uteligger.