Heldigvis Brugata - midt i det mest synlige av Oslomiljøets narkotikaomsetning, og en sterk påminnelse om at optimismen i de siste ukers politiske uttalelser har en vei å gå før de når ned til folks praktiske og faktiske uverdige hverdag.

Og heldigvis med et stort oppbud av folk, profilerte politikere som Thorvald Stoltenberg, Carl I. Hagen, Inga Marte Thorkildsen og Heikki Holmås, samfunnsdebattanter, organisasjoner og selvsagt brukerrepresentanter i bred skala.

Det er mye hardt arbeid som gjenstår før vi kan si at vi, i stedet for å ødelegge folk med straff og undertrykkelse, hjelper dem til et bedre liv sa nestleder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk Bård Standal da lanseringen ble åpnet.

Arild Knutsen, tilbake med glimt i øyet, sa at han - "uten utdannelse og bare et lite snev av dannelse, nå har greid å skrive bok". Med større alvor understreket han ressursene hos folk med rusproblemer, at mange gjerne vil bidra i samfunnet og kan mer enn å selge gatemagasiner, feie gater og lime glassengler.

Han hedret sin avdøde forfatterkollega Anders Solli Sal med ett minutts stillhet og ga honnør til helseminister Bent Høie for sitt modige politiske utspill i oktober hvor rusavhengige skal møtes med hjelp framfor straff.

- Alle rusmidler er farligere når de er illegale sa Knutsen, og folk dør og får skader som lett kunne vært unngått med legal tilgjengelighet, strengt regulert gjennom tilsvarende system som vinmonopolordningen. Forbudsideologien hindrer oss i å få en rasjonell utvikling av ruspolitikken fortsatte han og viste til hvordan Norge bruker millioner på å behandle hepatitt C, men har gjort det ulovlig å forebygge via utdeling av askorbinsyre og rent brukerutstyr.

Thorvald Stoltenberg var en av mange som grep ordet for å berømme Arild Knutsens arbeid.  - Jeg har ikke lært mer av noen andre enn av Ninni og deg sa han. - Og vi må være forsiktige med å være så optimistiske at vi slapper av i det som skjer politisk nå. Vi må jobbe videre og ikke glemme den overraskende stillheten som runget etter Stoltenbergrapporten som det til og med var tverrpolitiske enighet om.

Carl I. Hagen støttet Stoltenbergs refleksjoner og sa at nye tanker først blir latterliggjort, så møter de motstand og blir motarbeidet før kunnskapen er så åpenbar at tankene blir godtatt. Her er vi på god vei i rusfeltet i dag sa Hagen, og Knutsen supplerte med å hevde - at det nå er snakk om når og ikke om det blir en rusreform.

Leder av Fagrådet gratulerte med bokutgivelsen og spurte Arild Knutsen hvordan han trodde mannen i gata ville merke en avkriminalisering. Mindre kriminalitet og mindre desperasjon var Knutsens kontante svar.

Knutsen takket alle som hadde møtt opp og som bistår i human narkotikapolitikk. Hva gjør det med oss at vi undertrykker minoritetsgrupper spurte han. Vi ser det ikke før vi tror det!

Arild Knutsen har i en årrekke pekt på hva som ikke fungerer i norsk ruspolitikk. Gjentatt og gjentatt og fått oss til å se og forstå. - Du har gitt oss håp og tro på at det nytter sa Inga Marthe Thorkildsen. Vi må få vekk skammen og gjøre ydmykheten for smerte og elendighet større. Vi trenger mer voksenopplæring!

Nå trenger vi bare at helseministeren har mot til å gjøre omprioriteringer fra justis til helse sa Heiki Holmås.

Arild Knutsen fikk i 2014 Fagrådets pris for Godt rusfaglig arbeid.

Fagrådet gratulerer igjen Arild Knutsen med en sterk bokutgivelse.