Knut Boe Kielland er lege, spesialist i allmennmedisin og faglig rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP. Han er en av innlederne under Fagrådets ruspolitiske seminar 8. desember med overskriften «Alternativ til fengsel ved stoffrelatert kriminalitet – et nytt forslag?».

Knut Boe Kielland arbeidet i mange år som fastlege ved Hov i Land og overlege ved Statens senter for opiatavhengige. Kielland ledet også arbeidet med å utarbeide nasjonal faglig retningslinje for personer med rusproblemer og psykiske lidelser som ble publisert i 2012. I 2014 mottok Kielland en forskningspris fra EUs overvåkingsorgan for rus og avhengighet (EMCCDA) for sitt vitenskapelige arbeid All-cause and liver-related mortality in hepatitis C infected drug users followed for 33 years: a controlled study.

Ruspolitisk seminar 8. desember har overskriften «Bruk og besittelse av narkotika. Straff – sanksjoner – avkriminalisering?» og vil presentere en bredde av stemmer. Både de som argumenterer for at forbudspolitikken bidrar til å forhindre rusavhengighet, og de som argumenterer for at rusavhengige trenger andre alternativer enn straff og sanksjoner.

Knut Boe Kielland vil presentere sitt forslag til løsning som siste innleder og dermed sende tilhørerne hjem med noe å reflektere over!!

Ikke gå glipp av årets ruspolitiske seminar!