Fagrådet samler bredden i rusfeltet og representerer et fellesskap og en direkte påvirkningsmulighet i utviklingen av rusfeltet. Et samlet fagfelt gjør oss sterkere i viktige saker.

De fem nye medlemmene er:

Fyrlyset, Frelsesarmeens Rusomsorg 
Stavanger Universitetssykehus, avdeling for rus og avhengighetsbehandling(8 enheter)
Idretten Skaper Sjanser
Omegastiftelsen
Kristiansand Konsult

Antall medlemmer kan telles på to måter

Vi knytter 138 virksomheter sammen som alle har selvstendige medlemskap. Eksempler på én virksomhet er Tyrilistiftelsen (med sine ni enheter), Kvinnekollektivet Arken (én enhet), Haukeland Universitetssykehus – avdeling for rusmedisin (fem enheter) og Velferdsetaten (30 enheter). Disse teller fire av våre 138 medlemmer.

Teller vi antall institusjoner, organisasjoner og enheter som faller inn under hvert enkelt medlemskap er vi nå oppe i over 200 aktører. Tilsammen snakker vi om flere tusen årsverk.

Nye medlemmer i 2020 var:
Velferdsetaten Oslo kommune 
Barn av rusmisbrukere, BAR
Frelsesarmeens Rusomsorg, Den Åpne Dør, FaBo, Fagerborg, Gatehospitalet og Jobben
Lier kommune, psykisk helse og rus
Back in the ring
Guttorm Toverud Consulting

Hvem kan bli medlem?

Tiltak, virksomheter og organisasjoner som har personer med avhengighet og/eller rusproblemer som sin målgruppe kan bli medlem. For eksempel spesialisthelsetjeneste, kommune, stiftelse, forsknings- og undervisningsinstitusjon, helseforetak, bedrift, bruker- og/eller pårørendeorganisasjon.

Alle blir hørt
Fagrådet samler bredden i rusfeltet og representerer et fellesskap og en direkte påvirkningsmulighet i utviklingen av rusfeltet. Et samlet rusfelt gjør oss sterkere i viktige saker. Som medlem kan en komme med innspill og påvirke hva som er prioriterte oppgaver for oss og hva som skal være vår holdning i ulike saker. Alle blir hørt i Fagrådet.

Medlemsfordeler

Fordelene ved medlemskap er mange. Noen eksempler er å:

 • delta i et faglig fellesskap/nettverk
 • få hjelp i høringsprosesser med forslag til høringssvar som medlemmene kan bruke helt eller delvis i egne høringssvar og selvsagt komme med innspill til
 • via oss søke Stiftelsen DAM om støtte til helseprosjekter og -forskning
 • påvirke hva Fagrådet skal prioritere av oppgaver gjennom å delta på årsmøtet eller bli valgt inn i styret
 • få reduserte priser på Fagrådets konferanser
 • gratis annonsere ledige stillinger på www.rusfeltet.no (som er besøkt av over 15.000 mennesker hver måned)
 • gratis informere om egne kurs og konferanser på vår nettside rusfeltet.no
 • fremme rusfaglig arbeid gjennom nyhetssaker og blogginnlegg på nettsiden
 • at ansatte i medlemsvirksomheter kan søke stipend hos Fagrådet
 • å delta på studieturer
 • å foreslå kandidater til Fagrådets priser

Hvis din virksomhet ennå ikke er medlem, benytt muligheten i dag.

Det er selvsagt redusert kontingent resten av året! Ønsker dere et tilbud eller har andre spørsmål ta gjerne kontakt med oss.