I over ett år har styret og administrasjonen i Fagrådet arbeidet med ny strategi. Det har vært gjennomført ulike analyser og det har vært en grundig gjennomgang av hva som er Fagrådets oppgave, visjon og funksjon. Styreleder Anders Dalsaune Jansen presenterte strategien for årsmøtet.

Med utgangspunkt i strategien fikk årsmøtet fremlagt forslag til arbeidsplan for 2020. I praksis varer den frem til årsmøtet i 2021. Arbeidsplanen er en konkretisering av strategiene og er retningsgivende for styret og administrasjonens arbeid i perioden fremover. Det er spennende at årsmøtet ønsket et enda sterkere fokus på arbeidet med å bekjempe forhold som bidrar til marginalisering, utenforskap og forskjeller i forventet levealder.

Planen ble framlagt for det best besøkte årsmøtet gjennom tidene og oppdatert etter nyttige innspill fra våre medlemsvirksomheter. 

Arbeidsplanen som dere finner under ble enstemmig vedtatt på årsmøtet og gir styret og administrasjonen en klar retning på det videre arbeidet.

For pfd-fil av arbeidsplanen klikk her (PDF, 188KB) 

Strategi har tidligere vært knyttet til fem-års intervaller, mens årsmøtet 2020 vedtok en ny og mer tidsuavhengig strategi for Fagrådet: (PNG, 192KB)

Styret vil minst en gang i året evaluere, drøfte og eventuelt justere strategien ut fra endringer i omgivelsene.