Fagrådet brukte mye av det som kom frem under høringskonferanse 22.januar i vårt skriftlige innspill og under høringen. Behov for forutsigbar økonomi, kvalitet i tilbudene, sterk satsning på bolig og aktivitet. Med sterk satsning på kommunene og god kompetanse i kommunene er det viktig å avklare hvem som gjør hva og unngå dobbeltarbeid. Men hovedfokuset er å sikre at det blir en reell opptrapping, hvordan får vi til det?

Fagrådet synes planens innretning, målgruppe og avgrensning er fornuftig. Sterk fokus på kommunalt rusarbeid er nødvendig. De 5 overordna mål i planen er det ikke vanskelig å slutte seg til. Men under høringskonferansen var det en begrenset tro på at det blir et reelt løft. Ledere og praktikere i mange deler av tjenestene både i kommunene og spesialisthelsetjenestene opplever ikke dette løftet.

Fagrådet kommer derfor tilbake til behovet for øremerking i opptrappingsperioden slik det ble gjort under Opptrappingsplanen for psykisk helse. Fagrådet spør derfor hva er det som gikk så galt under Opptrappingsplanen for psykisk helse som gjør at Stortinget ikke vil øremerke pengene i Opptrappingsplanen for rusfeltet?