I Vught i Nederland har institusjonen Novadic-Kentron lagd et unikt system av tilbud designet for hele bedringsprosessen - inkludert ventetiden. Systemet tar høyde for avbrudd og inkluderer alle type situasjoner; fra skadereduksjon for folk i aktiv rus til dem som vil ut i arbeid.

I Nederland arbeider de systematisk og evidensbasert med forebygging:
Benytter interaktive metoder
Fokus er på verdier og imago (kontakt og gjensidig forståelse mellom mennesker)
Bruker frivillige med egenerfaring
Forbedrer sosiale ferdigheter
Samarbeider med lokalsamfunnet (foreldre, naboer, sosialarbeidere osv).
Promoterer sunn livsstil

Fra sårbar til ekspert
En person med tilbud om rusbehandling ved Novadic-Kentron, kan gjennom deres modell, utvikle seg trinnvis - fra å være en sårbar innbygger til å bli en profesjonell erfaringsekspert. Modellen tar utgangspunkt i at en bedringsprosess går fra egenerfaring via erfaringskunnskap til erfaringsekspertise.

Første del av modellen er "erfaringsgrupper" eller selvhjelpsgrupper der det ikke er krav om rusfrihet. Der kan folk møte mens de venter på å få behandlingplass eller også oppsøke om de har avbrudd i behandlingen eller tilbakefall med rusepisoder (se modell under). Gruppen er ledet av to frivillige med egenerfaring. Poenget med å bruke frivillige med egenerfaring er alene effekten av motivasjonen og inspirasjonen de frivillige gir; - Hvis han kan få det til - så kan jeg også.

Etter introduksjonsfasen med erfaringsgrupper kan folk fortsette med veiledningsgruppe/coaching-gruppe, for å lære hvordan en kan legge bredde til egne erfaringer og oppnå kollektiv erfaringskunnskap. Disse gruppene blir ledet av erfaringskonsulenter som har gjennomført hele programmet (som Dennis van Dun, bildet).

Deretter følger fem valgbare prosjekt der folk kan jobbe som frivillige i ulike avdelinger/program på sykehuset. Erfaringene med disse prosjektene vil igjen gi grunnlag for å starte opp på utdanningsprogrammet for erfaringskonsulenter i helse- og omsorgssektoren eller å gå tilbake til jobb på egen arbeidsplass.

Modell for læringsprosessen fra bruker til erfaringsekspert, utviklet ved Novadic-Kentron. Modellen er en viktig del av utviklingen av recovery-konseptet i rusbehandling i Nederland og er en politisk spydspiss. Modellen er hentet fra en bok som blir publisert i disse dager, fra kapitlet ‘Recovery aid in addiction' av Cor Verbrugge.

Treårig utdanningsprogram for erfaringskonsulenter
De som har ambisjoner om å jobbe profesjonelt med sin erfaringskunnskap, kan enten få arbeidstrening på MBO nivå (yrkesrettet utdanning) eller de kan velge utdanning på høyskolenivå.

Utdanningen og arbeidstreningen er vanligvis deltid og kombinert med praksis. Målet er en betalt jobb i rusbehandling, psykisk helsevern eller innen sosialt arbeid, med et vitnemål i lommen.

Utdanningsprogrammene og trinnene i bedringsprosessen som Novadic-Kentron beskrev, kan gi folk et bedre liv og en jobb som profesjonell erfaringskonsulent. De ansatte forteller at denne måten å jobbe på gjør folk mer motstandsdyktige og at det bidrar til en bedre prosess inn igjen i arbeidslivet.

I Norge er vi startgropen med å etablere Recovery College/ Recoveryskoler. Vi mangler imidlertid fortsatt en nasjonal standard på hva som er forventningene til hvilke ferdigheter eller hvilken kunnskap en erfaringskonsulent skal ha.

Recovery College er ikke en beskyttet tittel, men har gjerne noen kvalitetskriterer. De tre viktigste i Norge er:
1. Planlegging av kurs og gjennomføring av undervisning skal gjøres i et likeverdig samarbeid (co-production) mellom profesjonelle og brukere
2. Kursene skal organiseres som skoletilbud der deltakerne er studenter
3. Skoletilbudet må være recoveryorientert på alle plan og gi håp, kontroll og muligheter for den enkelte
Napha.no

Det var svært inspirerende å se profesjonaliteten og den faglige stoltheten i Nederland. De har utviklet en solid ramme på undervisningsinnhold, veiledning, forventninger og profesjonalitet knyttet til erfaringsekspertise.